ČeštinaEnglish
Měna:
Nákupní koš: je prázdný

Česky psané časopisy pro děti (1850-1989)

Úvod » HISTORIE » Česky psané časopisy pro děti (1850-1989)
Česky psané časopisy pro děti (1850-1989)
ISBN: 978-80-246-2478-5
Dostupnost: skladem
bez DPH s DPH
Vaše cena318,20 Kč350,00 Kč
ks
Štefan Švec

Česky psané časopisy pro děti (1850-1989)


Jako předmět zkoumání zvolil autor knihy česky psané časopisy pro děti. Jedná se o dosud málo zmapovanou oblast historie českých médií, zahrnující desítky titulů, z nichž některé formovaly celé generace, a jiné jsou dnes již téměř zapomenuty. Titul tvoří dvě samostatné části: První z nich je zevrubná studie, která se zabývá dětskými periodiky vycházejícími od poloviny 19. století do roku 1989. Rozbor vývojových etap vydávání časopisů pro děti vypovídá o proměnách jejich podoby a svébytné a bohaté tradici, kterou se tvůrcům podařilo postupně ustavit. Druhou část tvoří přehledný slovník dětských časopisů, jehož hesla představují jednotlivé tituly v obsáhlých medailonech s obrazovými ukázkami a základními údaji o názvech, době vydávání, redaktorech, přispěvatelích i ilustrátorech a v neposlední řadě také o příslušné sekundární literatuře. Informace, které čtenář může z obou částí získat, vytvářejí pestrou mozaiku, jež názorně ukazuje, že od samých počátků, a zejména od 30. let 20. století byla úroveň a kvalita dětských časopisů u nás velmi vysoká a srovnatelná s tradicí ve světě.

Obsah:

Poděkování
Úvodem

0 Teoretická východiska
0.1 Děti, dětské časopisy, média a mediální studia
0.2 Vymezení materiálu
0.3 Kontexty
0.4 Zhodnocení dostupné sekundární literatury
0.5 Metoda práce s materiálem

I. Přehled dějin dětských časopisů
Úvod

1 Dětský časopis jako školní pomůcka - 50. až 70. léta 19. století
1.1 Stručný přehled vývoje
1.2 Cíl, smysl a motivace vydávání dětských časopisů
1.3 Produkce a recepce
1.4 Obsah

2 Dětský časopis jako umění, zábava a zdroj zisku - od 80. let 19. století do I. světové války
2.1 Stručný přehled vývoje
2.2 Cíl, smysl a motivace vydávání dětských časopisů
2.3 Produkce a recepce
2.4 Obsah

3 Dětský časopis a výchova ke skupinové příslušnosti - léta 1915-1935
3.1 Stručný přehled vývoje
3.2 Cíl, smysl a motivace vydávání dětských časopisů
3.3 Produkce a recepce

4 Dětský časopis jako tvůrce autonomního dětského světa - léta 1935-1948
4.1 Stručný přehled vývoje
4.2 Cíl, smysl a motivace vydávání dětských časopisů
4.3 Produkce a recepce
4.4 Obsah

5 Unifikace dětství, nový rozvoj a dovršení tradice - léta 1948-1989
5.1 Stručný přehled vývoje
5.2 Cíl, smysl a motivace vydávání dětských časopisů
5.3 Produkce a recepce
5.4 Obsah
5.5 Osudy tradičních dětských časopisů po roce 1989
Závěr
Resumé

II. Kartotéka titulů

Seznam použité literatury
Věcný rejstřík
Jmenný rejstřík

Přílohy
Příloha č. 1: Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé
Příloha č. 2: Regionální dětské časopisy a vlastivědné sborníky
Příloha č. 3: Druhy a příklady časopisů pro mládež
Příloha č. 4: Zájmové a oborové dětské časopisy
Příloha č. 5: Dětské časopisy vycházející v češtině mimo území českých zemí
Příloha č. 6: Stručný přehled dějin slovenských časopisů pro děti
Příloha č. 7: Dějiny dětských časopisů v kontextu dějin školství
Příloha č. 8: Nástin souvislostí dějin dětských časopisů s dějinami časopisů pro dospělé
Příloha č. 9: Marginální, příležitostné a reklamní časopisy pro děti
Příloha č. 10: Cizojazyčné dětské časopisy na území Čech a Moravy (přehled nejznámějších titulů)

Karolinum, Praha 2014, 165 x 235, 707 str., ISBN 978-80-246-2478-5
Nenalezli jste potřebné informace? Zeptejte se nás!