Cyril a Metoděj. Apoštolové Slovanů.

Cyril a Metoděj. Apoštolové Slovanů.
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena299,00 Kč
ks

Matěj Pavlík


Cyril a Metoděj

Apoštolové Slovanů


Obnovené vydání knihy biskupa Gorazda II. Kromě zpracování životních osudů a díla svatých bratrů Cyrila a Metoděje se autor věnuje také vývoji jurisdikční otázky v křesťanské církvi od doby apoštolské do velkého rozkolu v r.1054. Popisuje historické události z jiného úhlu pohledu, jelikož přihlíží i ke svědectví církve východní, v důsledku čehož se mnohé skutečnosti jeví ve zcela novém světle. Text je napsán velmi srozumitelně a čtivě. Dodnes je to dílo ojedinělé, neboť se opírá o původní historické prameny uchovávané slovanskými pravoslavnými národy. Publikaci připravil k vydání Roman Wimmer, který se podílel i na vzniku stejnojmenného filmového zpracování režiséra P. Nikolaeva natočeného k 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. Původní vydání z roku 1936 rozšířil o doprovodné texty a přidal pro přehlednost obrazové přílohy - reprodukce, ilustrace, faksimile, mapy a fotografie. Kniha je napsána velmi srozumitelně a čtivě, přestože se jedná bezpochyby o odborné dílo, jemuž autor věnoval mnoho let svého života. Kniha není jednostranná, jak bývá u děl tohoto formátu zvykem, ale naopak zpřístupňuje mnoho nových faktů. Popisuje historické události z jiného úhlu pohledu, jelikož přihlíží i ke svědectví církve východní, v důsledku čehož se mnohé skutečnosti jeví ve zcela novém světle. Dodnes je to dílo ojedinělé, neboť se opírá o původní historické prameny uchovávané slovanskými pravoslavnými národy.

 

Obsah:

Poděkování
Hymny sv. Cyrilu a Metoději
Ediční poznámka
Úvod
Svatý kníže Rostislav
 
Život sv. Cyrila a Metoděje a jejich poměr k Římu a Cařihradu
 
Díl I. Život sv. Cyrila a Metoděje: Předmluva / Mladí, studia a první činnost / Žádost moravského knížete Rostislava / Příprava na misii moravskou / Práce na Moravě / Pozvání z Říma / Smrt sv. Cyrila / Sv. Metoděj obdržel pověření od římské stolice / Uvěznění Metoděje / Zásah papeže Jana Pavla VIII. / Úspěšná práce na Moravě po návratu z vězení / Metoděj obžalován v Říme / Cesta do Cařihradu / Poslední léta činnosti Metodějovy na Moravě a jeho smrt / Vítezství Vichingovo / Osudy slovanské bohoslužby / Který obřad zavedli svatí bratří na Moravě /  Svatí bratří a církevní rozkol / Odkazy
 
Díl II. Dodatek - Stručný nástin jurisdikční otázky v křesťanské církvi od doby apoštolské do velkého rozkolu v r. 1054: Doba apoštolská / Po smrti apoštolů / Vznik metropolitní soustavy / Vrchní metropolité a patriarchové / Všeobecné církevní sněmy / Církevní obec v Římě / Mocenský program biskupského stolce římského / Římská stolice a všeobecné sněmy církevní / Prostředky mocenského vzestupu / Vnitřní úpadek / Rozkol / Odkazy / Hlavní prameny
 
Krátký životopis autora knihy biskupa Gorazda II.
Obrana slovanského písma
Obrazová příloha: Historické rukopisy
Cyrilometodějský odkaz
Filmové zpracování Cyril &Metoděj - Apoštolové Slovanů
Doslov