ČeštinaEnglish
Měna:
Nákupní koš: je prázdný

DĚJINY UMĚNÍ

Úvod » DĚJINY UMĚNÍ
81 … 100 z 159 produktů Strana 5 / 8
Řazeno dle: Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)
De sacris imaginibus. Patroni, malíři a obrazy předbělohorské Prahy [Detail produktu]
Publikace je věnována v prvé řadě katolické obrazové kultuře v prostředí předbělohorské Prahy, nejvýznamnějším objednavatelům, umělcům a místům, pro něž byla malířská díla určena.

Nakladatelství Artefactum, Praha 2013, rozměr 140 x 210 mm, 175 s., ISBN 978-80-86890-63-0
Dostupnost: skladem Cena s DPH
220,00 Kč
Sphaera Octava. Mýty a věda o hvězdách I-IV [Detail produktu]
Soubor čtyř původních, tematicky spjatých publikací.

Nakladatelství Academia, Praha 2014, rozměr 270 x 205 mm, 4 svazky, 1208 s., ISBN 978-80-200-2351-3
Dostupnost: skladem Cena s DPH
1 500,00 Kč
Paleografická čítanka. Textová část + ukázky [Detail produktu]
Paleografická čítanka je určena studentům archivnictví a historie a dalším zájemcům o výuku čtení starých psaných textů uložených v českých archivech a knihovnách.

Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, Praha 2014, 210 x 295 mm, 375 s., čb. Druhé vydání, ISBN 80-246-0049-8
Dostupnost: skladem Cena s DPH
295,00 Kč
Uměleckohistorické texty z pozůstalosti [Detail produktu]
Profesor estetiky František Kovárna (1905–1952) proslul především jako výtvarný teoretik a kritik, zabýval se však také literaturou – je autorem několika divadelních her, próz a sbírky básní –, překládal z italštiny a němčiny.

Nakladatelství Karolinum, Praha 2014, rozměr 165 x 235 mm, 182 s., ISBN 9788024624839
Dostupnost: skladem Cena s DPH
190,00 Kč
Hřbitove, hřbitove, zahrado železná [Detail produktu]
Kniha Hřbitove, hřbitove, zahrado železná je 5. svazkem oblíbené Brdské edice. Mapuje populárním způsobem poměrně netradiční téma – funerální litinu na Podbrdsku – tedy kříže, náhrobky a pomníčky ztvárněné způsobem, že je lze mnohdy považovat za umělecká díla.

Nakladatelství Baron, Hostivice, r. 2013, 1. vydání, rozměr 150 x 210 mm, 80s., bar., ISBN 978-80-86914-67-1
Dostupnost: skladem Cena s DPH
229,00 Kč
Czech Action Art: Happenings, Actions, Events, Land Art, Body Art and Performance Art Behind the Iron Curtain [Detail produktu]
Theorist and art historian Pavlína Morganová gives this art scene its due, chronicling its inception and tracing its evolution through to the present.          

Univerzita Karlova, Karolinum Press, Praha 2014, 145 x 205 mm, 288 stran, čb., anglicky, ISBN 9788024623177
Dostupnost: skladem Cena s DPH
380,00 Kč
Libellus Amicorum Beket Bukovinská [Detail produktu]
Významnou publikací, kterou Ústav dějin umění AV ČR v roce 2013 vydal, je obsáhlý sborník připravený k životnímu jubileu Beket Bukovinské, mezinárodně uznávané specialistky na umělecké řemeslo doby císaře Rudolfa II. a na problematiku císařovy kunstkomory.

Ústav dějin umění AV ČR, Praha 2013, rozměr 165 x 215 mm, 335 s., čb a bar., ISBN 978-80-86890-62-3, česky, německy, anglicky,  česká a anglická resumé
Dostupnost: skladem Cena s DPH
290,00 Kč
IN PUNCTO RELIGIONIS [Detail produktu]
Sborník studií o předreformační a reformační kultuře Čech a Moravy se zabývá problémem konfesní kultury pozdně středověkých a raně novověkých Čech a Moravy.

Nakladatelství Artefactum, Praha 2013, 265 s., rozměr 160 x 230 mm, ISBN 978-86890-57-9
Dostupnost: skladem Cena s DPH
350,00 Kč
Od kabaly k Titaniku [Detail produktu]
Drobná knížka přináší deset studií odlišného formátu na rozmanitá témata od autorů různých generací. Jejím cílem není analyzovat specifický problém či téma, nýbrž prezentovat rozmanitost zájmů dnešních dějin umění a pestrou paletu přístupů k uměleckému dílu.

Nakladatelství Artefactum, Praha 2013, rozměr 110 x 165 mm, 259 s., ISBN 978-80-86890-58-6
Dostupnost: skladem Cena s DPH
230,00 Kč
UMPRUM [Detail produktu]
Katalog k výstavě „UMPRUM 2013“, jejímiž kurátory jsou David Kořínek, Marek Meduna a Robert V. Novák, vychází z konceptu celé výstavy – výběru nejvýraznějších diplomových a semestrálních prací studentů ateliérů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze v akademickém roce 2012/2013.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, r. 2013, rozměr 165 x 215 mm, 228 s., ISBN 978-80-86863-75-7
Dostupnost: skladem Cena s DPH
200,00 Kč
Vetřelci a volavky [Detail produktu]
Kniha se zabývá širokým fenoménem sochařství ve veřejném prostoru.
Arbor Vitae, 2013, 166 × 240 mm, 46 s., bilingvní - česky a anglicky, bar., 2. vydání, ISBN 978-80-260-9094-6
Dostupnost: skladem Cena s DPH
1 390,00 Kč
Mistr Třeboňského oltáře [Detail produktu]
První kapitoly publikace nastiňují historické události a vývoj malířství v Evropě a v Čechách v poslední třetině 14. století, včetně duchovního zázemí té doby. Nejpodstatnější část práce je věnována výtvarné a ikonografické analýze tvorby Mistra Třeboňského oltáře a děl z jeho dílny a okruhu i na jeho význam při formulování krásného stylu.

Nakladatelství Karolinum, Praha 2013, rozměr 235 x 297 mm, 292 s., bar., ISBN 978-80-246-2262-0
Dostupnost: skladem Cena s DPH
620,00 Kč
Eliáš Dollhopf. Barokní malíř západních Čech [Detail produktu]
Kniha vychází 310 let od umělcova narození a 240 let od jeho úmrtí jako třetí svazek regionální edice MEMORIA.

Vladimír Prokop a Lukáš Smola ve spolupráci s Muzeem Cheb, Sokolov listopad 2013, rozměr 230 x 230 mm, 144 s., bar., ISBN 978-80-905485-1-0
Dostupnost: skladem Cena s DPH
319,00 Kč
Ř! Česká národní identita v současném výtvarném umění [Detail produktu]
Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě hledající národní identitu v uměleckých dílech.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, r. 2012, 190 × 250mm, 78 s., ISBN  978-80-86863-46-7
Dostupnost: skladem Cena s DPH
150,00 Kč
Design. Od myšlenky k realizaci [Detail produktu]
Publikace představuje práci designérů, způsob jejich myšlení a proces navrhování od samotných zadání projektu až po finální realizace.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, r. 2013, rozměr 205 x 265 mm, 255 s, bar., ISBN 978-80-86863-45-0
Dostupnost: skladem Cena s DPH
890,00 Kč
Zlínská umprumka (1959-2011). Od průmyslového výtvarnictví po design [Detail produktu]
Dějiny českého průmyslového designu se váží k počátkům modernismu, avšak jako svébytná disciplína se tento obor v tuzemsku začal vyučovat až na sklonku třicátých let minulého století.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, r. 2013, rozměr 160 x 240 mm, 368 s., ISBN 978-80-86863-65-8
Dostupnost: skladem Cena s DPH
550,00 Kč
Svědectví. Ženským hlasem [Detail produktu]
Publikace Svědectví - Ženským hlasem shrnuje výsledky týmového projektu, který proběhl na VŠUP v zimním a letním semestru 2010/2011.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, r. 2012, rozměr 150 x 220 mm, 346 s., ISBN 978-80-86863-44-3
Dostupnost: skladem Cena s DPH
420,00 Kč
Slovník biblické ikonografie [Detail produktu]
Slovník biblické ikonografie si klade za cíl napomoci k identifikaci a porozumění především námětům děl výtvarného umění.

Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, Praha 2007, rozměr 170 x 245 mm, 342 s, čb, ISBN 978-80-246-0963-8
Dostupnost: skladem Cena s DPH
380,00 Kč
Zapomenuté tváře [Detail produktu]
Kniha vyšla jako druhý svazek edice MEMORIA, která se věnuje regionálnímu umění severozápadních Čech.

Vladimír Prokop a Lukáš Smola ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Lokti, Loket 2013, rozměr 225 x 230 mm, 108 s., bar., ISBN 978-80-905485-0-3
Dostupnost: skladem Cena s DPH
279,00 Kč
Epigraphica & sepulcralia 4 [Detail produktu]
Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s novou koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání a středověké a novověké epigrafiky.

Nakladatelství Artefactum, Praha r. 2013, rozměr 150 x 210 mm, 571 s., čb, ISBN 978-80-86890-45-6
Dostupnost: skladem Cena s DPH
290,00 Kč