DĚJINY UMĚNÍ

Produkty
101 … 120 z 160 produktů
Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)

Slovník biblické ikonografie skladem

380,00 Kč
skladem
Slovník biblické ikonografie si klade za cíl napomoci k identifikaci a porozumění především námětům děl výtvarného umění.

Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, Praha 2007, rozměr 170 x 245 mm, 342 s, čb, ISBN 978-80-246-0963-8

Zapomenuté tváře skladem

279,00 Kč
skladem
Kniha vyšla jako druhý svazek edice MEMORIA, která se věnuje regionálnímu umění severozápadních Čech.

Vladimír Prokop a Lukáš Smola ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Lokti, Loket 2013, rozměr 225 x 230 mm, 108 s., bar., ISBN 978-80-905485-0-3

Epigraphica & sepulcralia 4 skladem

290,00 Kč
skladem
Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s novou koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání a středověké a novověké epigrafiky.

Nakladatelství Artefactum, Praha r. 2013, rozměr 150 x 210 mm, 571 s., čb, ISBN 978-80-86890-45-6

Mezi barokem a klasicismem skladem

350,00 Kč
skladem
Publikace pojednává o architektuře 2. poloviny 18. století. Jejím hlavním cílem je nahlédnout architekturu v Čechách během tohoto složitého období v kontextu architektury evropské, bez předem určených slohových kategorií a nutnosti sledovat jejich "národní příběh".

Nakladatelství Karolinum, Praha 2013, rozměr 165 x 235 mm, 344 s., čb, ISBN 978-80-246-2193-7

Artem ad vitam skladem

480,00 Kč
skladem

Kniha "Artem ad vitam" vychází u příležitosti významného životního výročí prof. PhDr. Ivo Hlobila, CSc., předního historika umění.

Nakladatelství Artefactum, Praha r. 2012, rozměr 170 x 240 mm, 716 s., čb, ISBN 978-80-86890-46-3

Hvězdné nebe nad Kyselkou skladem

130,00 Kč
skladem
NPÚ Loket, Loket 2012, rozměr 170 x240 mm, 72 s. 

Bohuslav Reynek - Korespondence skladem

750,00 Kč
skladem
Korespondence Bohuslava Reynka (1892-1971), editory připravovaná přes dvě desetiletí, pokrývá život Reynka básníka, překladatele a grafika.

Nakladatelství Karolinum, Praha 2012, 17 x 25 cm, 860 s., ISBN 978-80-246-1861-6

Malíři české secese skladem

484,00 Kč
skladem
Prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc., bezpochyby největší znalec české malby v období secese, přináší ve své nejnovější knížce zasvěcený obraz české malby od 80. let 19. století do roku 1918.

Nakladatelství Karolinum, Praha 2012, rozměr 268 x 240 mm, 208 s., ISBN 978-80-246-2020-6

Czech modern painters 1888-1918 skladem

490,00 Kč
skladem
Prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc., bezpochyby největší znalec české malby v období secese, přináší ve své nejnovější knížce zasvěcený obraz české malby od 80. let 19. století do roku 1918.

Nakladatelství Karolinum, Praha 2012, rozměr 268 x 240 mm, 208 s., ISBN 9788024620725

Ecce panis angelorum. Výtvarné umění pozdního středověku v kontextu eucharistické devoce v Kutné Hoře (kolem 1300–1620) skladem

440,00 Kč
skladem

Tato kniha sleduje především vizuální stránku kultu eucharistie, o níž nám podávají svědectví tamní památky architektury, sochařství, malířství a uměleckých řemesel.

Nakladatelství Tomáš Halama a Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, listopad 2012, rozměr 220 x 217 mm, 320 s., bar., ISBN 978-80-87082-24-9

Divotvůrkyně přeštická do 10 dní

330,00 Kč
do 10 dní
Kniha se věnuje historii zázračného obrazu, poutí k Panně Marii Přeštické a baroknímu poutnímu chrámu Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Nakladatelství Halama, České Budějovice, r. 2012, 190 s., rozměr 170 x 250 mm, ISBN 978-80- 87082-25-6

Sochařství za vlády Jagellonců. Z pokladů Národního muzea skladem

160,00 Kč
skladem

Dvojjazyčný katalog stejnojmenné výstavy, která je doprovodným programem projektu EUROPA JAGELLONICA, představuje výjimečný a veřejnosti dosud neznámý soubor pozdně gotických děl ze sbírek Národního muzea umístěný do intaktní pozdně gotické architektury sídla kutnohorského horního podnikatele Jana Smíška z Vrchovišť.

Nakladatelství Halama, České Budějovice, r. 2012, rozměr 190 x 250, 111 s., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-87082-26-3

Emauzský cyklus. Ikonografie středověkých nástěnných maleb v ambitu kláštera Na Slovanech skladem

650,00 Kč
skladem
V ambitu pražského benediktinského kláštera Na Slovanech zvaného též Emauzy se zachoval rozsáhlý cyklus nástěnných maleb z doby Karla IV. Tyto malby, ač značně poničené, jsou pozoruhodné jak svým rozsahem a vysokou uměleckou kvalitou, tak složitou ikonografií. Právě rozbor obsahu Emauzského cyklu je hlavním tématem této knihy.

Nakladatelství Artefactum, Praha, r. 2012, rozměr 220 x 267 mm, 389 s. čb., ISBN 978-80-86890-36-4

Hans von Aachen in Context. Proceedings of the International Conference Prague 22-25 September 2010 skladem

690,00 Kč
skladem
Sborník Hans von Aachen in Context je sestavený z příspěvků mezinárodní konference, kterou
uspořádalo Centrum pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II. na půdě Ústavu dějin umění
AV ČR ve dnech 22.–25. září 2010 u příležitosti konání výstavy Hans von Aachen (1552–1615):
Malíř na evropských dvorech.

ARTEFACTUM, Praha, r. 2012, rozměr 237 x 287 mm, 280 s., bar., německy a anglicky, ISBN 978-808-6890-42-5
 

Nefoťte mě před knihovnou skladem

275,00 Kč
skladem
Publikace věnovaná vynikajícímu odborníkovi PhDr. Janu Rousovi, jehož hlavní doménou jsou dějiny české knihy 19. a 20. století, zejména užitá grafika české avantgardy.

Nakladtelství Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha 2009, rozměr 145 x 200 mm, 186 s., čb, ISBN 978-80- 86863-36-8

Smysl modernosti skladem

150,00 Kč
skladem
Výbor z obsáhlého díla českého výtvarného teoretika, kritika a organizátora výstav Václava Nebeského vychází z článků, zveřejňovaných v nejrůznějších dobových časopisech, dnes již obtížně dostupných.

Nakladatelství Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha 2001, rozměr 155 x 220 mm, 247 s., ISBN 80-901982-6-0

Legenda o umělci. Historický pokus skladem

255,00 Kč
skladem
Svým tématem naprosto ojedinělá kniha představitelů mezinárodně proslulé vídeňské školy dějin umění Ernsta Krise (1900-1957) a Otto Kurze (1908-1975) si už v době svého vzniku (1934) kladla za cíl zpracovat určitá životopisná klišé, schémata a strategie, které podporují či dotvářejí tzv. legendu o umělci.

Nakladatelství Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Praha r. 2009, 158 s., rozměr 150 x 210 mm, ISBN 978-80-87164-06-8

Ateliér veškerého sochařství. Ateliér Kurta Gebauera na VŠUP v Praze skladem

300,00 Kč
skladem
Obrazový katalog (v česko-anglické jazykové mutaci) představuje deset let života a práce Kurta Gebauera a jeho Ateliéru sochařství na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze.

Nakladatelství Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, r. 2010, rozměr 210x210 mm, 477 s., barevně, dvojjazyčná - česky, anglicky, ISBN 978-80-87164-06-8

Ad akta skladem

99,00 Kč
skladem
V září 2011 se konala v Poněšicích konference s názvem Dějiny umění v rozšířeném poli. Jedním z důvodů konání tohoto setkání byla potřeba narušit akademickou izolovanost dějin umění a skrze vytvoření chybějících vazeb přispět i k „rozšíření pole“ dějin umění.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha r. 2011, 210 x 148 mm, 176 s., čb. ISBN 978-80-86863-98-6

Wittlichovi skladem

390,00 Kč
skladem
Kniha je sborníkem příspěvků dvaceti tří historiků umění zabývajících se problematikou dějin a teorie umění 19., 20. a 21. století.

Nakladatelství Karolinum, r.2012, 169 x 235 mm, 378 stran, čb., ISBN 978-80-246-2114-2