RELIGIONOSTIKA

Úvod » RELIGIONOSTIKA
1 … 20 z 23 produktů Strana 1 / 2
Řazeno dle: Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)
Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost
Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost [Detail produktu]
Monografie přináší podstatné rozšíření předchozích výzkumů v oblasti vztahů katolické teologie k poznatkům přírodních věd v minulém a předminulém století
Nakladatelství Karolinum, Praha 2017, rozměr 145 x 205 mm, 414 s., česky, ISBN 978-80-246-3441-8
370,00 Kč
LIBER EVANGELIORUM
LIBER EVANGELIORUM [Detail produktu]
Tento jedinečný evangelistář byl používán pouze v klášteře Sv. Gabriela v Praze na Smíchově k celkem sedmnácti svátkům a slavnostem v době jednoho liturgického roku
Nadační fond Malakim ve spolupráci se Spolkem přátel beuronského umění 2016, rozměr 240 x 320 mm, bar., bilingvní - česky a německy, 1. vydání, ISBN 978-80-906334-0-7
1 300,00 Kč
NACHAŠ - had Mojžíšovy knihy Genesis
NACHAŠ - had Mojžíšovy knihy Genesis [Detail produktu]
Celým Starým a Novým zákonem probíhá jednotná, velice důsledně dodržovaná číselná symbolika. Dodnes se mezi badateli ale vedou spory o jejím smyslu.
Nakladatelství Půdorys, Praha 2012, rozměr 165 x 235 mm, 400 s., čb., česky, ISBN 80-86018-39-3
598,00 Kč
Výběr dominikánských barokních kázání
Výběr dominikánských barokních kázání [Detail produktu]
Německá barokní kázání vzniklá v českých zemích představují dosud jednu z méně probádaných oblastí filologie i dějin teologie. Tato edice bohemikálních tisků, dominikánských duchovních promluv z let 1715–1761, přibližuje téma prostřednictvím několika konkrétních ukázek.
Karolinum, Praha 2016, 165 x 235 mm, 356 str., ISBN 978-80-246-3148-6
420,00 Kč
Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice
Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice [Detail produktu]
Současná česká religiozita prochází dynamickým vývojem a náboženská scéna je natolik diverzifikovaná, že je obtížné vyznat se v ní. Encyklopedie menších křesťanských církví v ČR přitom přibližuje jeden z jejích nejrychleji rostoucích a současně nejméně známých segmentů.
Karolinum, Praha 2016, 170 x 240 mm, 656 str., ISBN 978-80-246-3315-2
490,00 Kč
Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou
Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou [Detail produktu]
Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou, Praha 1996, 80 str., 148 x 210 mm
150,00 Kč
Církevní politika 1949
Církevní politika 1949 [Detail produktu]
Nakladatlství EMAN, Brno, r. 1992, 130 x 200 mm, 122 s.
49,00 Kč
950 let litoměřické kapituly
950 let litoměřické kapituly [Detail produktu]
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2010, 210 x 295 mm, 320 s., ISBN: 978-80-7195-121-6, bar.
490,00 Kč
Biskup Anton Alois Weber
Biskup Anton Alois Weber [Detail produktu]
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2013, 190 x 130 mm, 168 s, čb
299,00 Kč
Karolinum Pavel z Tarsu a jeho svět
Karolinum Pavel z Tarsu a jeho svět [Detail produktu]
Karolinum, Praha 2014, 145x205mm,brožovaná, 502 str., ISBN 9788024623337
390,00 Kč
Zničené kostely severních Čech 1945-1989 / Vernichtete Kirchen Nordböhmens 1945-1989
Zničené kostely severních Čech 1945-1989 / Vernichtete Kirchen Nordböhmens 1945-1989 [Detail produktu]
Společnost pro obnovu památek Úštěcka, Ústěk 2011, 210 x 300 mm, 56 s. ISBN 978-80-260-1402-7, čb., brož.
60,00 Kč
Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení
Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení [Detail produktu]
Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, Praha 2013, rozměr 170 x 250 mm, 268 s., bar., ISBN 978-80-7308-513-1
340,00 Kč
Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů
Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů [Detail produktu]
Nakladatelství LIBRI, Praha 2014, rozměr 145 x 205 mm, 223  s., ISBN 978-80-7277-523-1
190,00 Kč
Odvaha být církví. Josef Zvěřina v letech 1913 - 1967
Odvaha být církví. Josef Zvěřina v letech 1913 - 1967 [Detail produktu]
Nakladatelství Karolinum, Praha 2014, rozměr 145 x 205 mm, 590 s., ISBN 9788024624327
450,00 Kč
IN PUNCTO RELIGIONIS
IN PUNCTO RELIGIONIS [Detail produktu]
Sborník studií o předreformační a reformační kultuře Čech a Moravy se zabývá problémem konfesní kultury pozdně středověkých a raně novověkých Čech a Moravy.

Nakladatelství Artefactum, Praha 2013, 265 s., rozměr 160 x 230 mm, ISBN 978-86890-57-9
350,00 Kč
Tichá srdce
Tichá srdce [Detail produktu]
Nakladatelství Práha, Praha červen 2013, rozměr 170 x 250 mm, 447 s., čb, ISBN 978-80-7252-436-5
499,00 Kč
Cyril a Metoděj. Apoštolové Slovanů.
Cyril a Metoděj. Apoštolové Slovanů. [Detail produktu]
Český národní fond kultury, Praha r. 2013, rozměr 150 x 210 mm, 284 s., ISBN 978-80-905015-1-5
299,00 Kč
Brány pekelné ji nepřemohou
Brány pekelné ji nepřemohou [Detail produktu]
Nakladatelství Karolinum, Praha 2013, rozměr 145 x 205 mm, 124 s., ISBN 978-80-246-2085-5
150,00 Kč
”Běda církvi...”. Bonaventura Bouše burcující
”Běda církvi...”. Bonaventura Bouše burcující [Detail produktu]
Nakladatelství Karolinum, srpen 2012, rozmět 144 x 205 mm, 612 s.
450,00 Kč
Maximální křesťanství. Adolf Kajpr SJ a list Katolík
Maximální křesťanství. Adolf Kajpr SJ a list Katolík [Detail produktu]
Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, Praha 2012, rozměr 143 x 205 mm, 446 s.
390,00 Kč
Následující stranaPoslední strana