1000 let kláštěra na Ostrově

1000 let kláštěra na Ostrově
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena270,00 Kč
ks

1000 let kláštera na Ostrově


Sborník příspěvků k jeho hmotné kultuře v raném a vrcholném středověku


Obsah:

Úvod

PhDr. Anežka Merhautová, DrSc. nositelka medaile Františka Palckého za zásluhy ve společenských vědách

Ivo Hlobil: Anežka Merhautová a klenotnice katedrály sv. Víta

Pavel Břicháček, Miroslav Richter, Petr Sommer: Archeologie k mileniu ostrovského kláštera

Anežka Merhautová: Ostrovský klášter a jeho výroba keramiky

Klára Benešovská: Poznámky k ostrovskému klášteru v době gotiky

Jan Sommer: Poznámky ke gotickým architektonickým detailům z ostrovského kláštera

Zuzana Všetečková: Zlomky nástěnných maleb z jižní kaple klášterního kostela v Ostrově u Davle

Dana Stehlíková: Ostrovské náhrobky a pečeti z let 1220 - 1520

Vladimír Brych: Železné předměty z Ostrova u Davle ve sbírce Národního muzea

Hana J. Hlaváčková: Ostrovský žaltář - Pražská Kapitulní knihovna, A 57/1

Zkratky

Seznam autorů