(a)typ. Architektura osmdesátých let

(a)typ. Architektura osmdesátých let
ISBN: 978-80-01-069641-6
Availability: in stock
including VAT
your price420,00 Kč
ps
(a)typ. Architektura osmdesátých let

Petr Vorlík et all.

Architektura osmdesátých let stála dlouhou dobu mimo zájem odborné i laické veřejnosti. Převládající pohled jí přisoudil hnědou barvu, koženku a šedou záplavu velmi pozdních panelových sídlišť. Druhý, detailnější a méně předpojatý pohled však nabízí více. Aktuální poznatky nám za mlhou normalizační společenské rezignace odhalují pestrou škálu aktivit a postojů; mnohdy nerealizovaných, rutinou stavební praxe zdeformovaných, ale na druhé straně i naplněných, důvtipných a široce rozkročených myšlenek. Poučení a modernistický experiment šedesátých let totiž v našich tvůrcích i v sevřených podmínkách normalizace zanechaly vůli k hledání, kreativní improvizaci a k zarputilému prosazování „ryzí architektury“. Nastupovala nová, ambicióznější generace. A pramenyzahraniční inspirace, vnitřní sebereflexe architektury, nosných podnětů a výzev nebo prostoru pro odborné diskuse nevyschly ani přes převládající společenské dusno a bezvětří. Jen se odehrávaly jaksi mimo oficiální politické proklamace a cíle, v sevřenějším, intimnějším prostředí a bez jednotící teoretické linie nebo přísné direktivy.
Výsledkem je obtížně uchopitelná pestrost. Bohatost a vrstevnatost, „jinakost“, která zaujme až při „druhém čtení“. Jenže právě druhé, soustředěnější čtení bývá mnohdy nejzajímavější. Není jednoduché, ale v dlouhodobém horizontu může nabízet autentičtější, hlubší otisk než prvotní a krystalicky čistý postoj. Publikace usiluje o syntetické uchopení vybraných jevů, které výmluvně charakterizují dvojí tvář architektury osmdesátých let. Zachycuje její navazování na výdobytky šedesátých let, import zahraničních myšlenek, rostoucí důraz na kontext místa, ekologii, humanizaci zprůmyslněného stavebnictví a především prostou,
i ve velmi nepříznivých podmínkách neutuchající touhu tvůrců po osobité autorské architektuře. Záběr knihy jistě nepokrývá všechna dobová témata. Představuje spíše nástin a příslib, první souborný výstup ze série připravovaných knih projektu Architektura osmdesátých let v České republice v programu NAKI II Ministerstva kultury České republiky.

Obsah:

identita
Město mezi trváním a přestavbou
Zapomnění, návraty a soudobá interpretace
Nový fenomén města
Sakralita v disentu
Pseudomansardy a terasy v lázeňské krajině
Romantické lázeňské korzo
Město na sídlišti
Mušle, velbloudi a létající talíře
Zeměkoule a robinsoniády

ohniska
Odkud vládla strana
Překročit metro
Střecha nad hlavou (motoru)
Rozvíjet materiálně‑technickou základnu maloobchodu
Fragmenty městského prostoru: střediska obchodu a služeb
Konzum na malém městě
Družstvo zázraků péče
Startovací bydlení pro dělnickou třídu
Mezi panelákem a rodinným domem
Ohnout panel pro spokojené stáří 149
Továrny na zdraví
Elektrárna minulosti
Na rozloučenou

volno
Odplavit strasti všedního dne
Kam za kulturou?
Cesta k moderní scéně
Drobné služby na sídlišti

krajina
Masová rekreace v horské krajině 210
Výuka na zdravém vzduchu 217
Česká highway 223
Memoriální architektura v krajině
Rekultivace jako krajinná architektura?

summary
rejstřík

Fakulta architektury Českého vysokého učení technického, Praha 2019, rozměr 195 x 240 mm, 256 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-01-069641-6