Andreas Groll: Neznámý fotograf (1812–1872)

Andreas Groll:  Neznámý fotograf (1812–1872)
ISBN: 978-807010111-7
Availability: in stock
including VAT
your price650,00 Kč
ps
Andreas Groll

Neznámý fotograf (1812–1872)


Katalog k výstavě, která komplexněji představuje práci rakouského fotografa Andrease Grolla (1812–1872).

Andreas Groll je pro dějiny české fotografie důležitý jako autor prvních souborů fotografií Prahy, Plzně a Kutné Hory. V Království českém pracoval několikrát, prokazatelně v letech 1856 a 1865 (na snímcích se ovšem objevují i datace 1855 a 1866), v 60. letech znovu Prahu a Kutnou Horu a dále Kolín, Rožmberk a Lednici. Často se jedná o nejstarší snímky z těchto míst. Zaměřoval se na nejvýznamnější, takříkajíc oficiální objekty, a upřednostňoval památky středověké. Místa, na nichž v Praze rozložil svůj stativ, se později stávala stanovišti dalších generací fotografů. Vystavoval na Světové výstavě v Paříži v roce 1855 a roku 1857 založil ve Vídni vlastní ateliér. Roku 1857 obdržel za svou fotografickou činnost vyznamenání od císaře Františka Josefa I.

Obsah:

Magdalena Juříková a Metti Bunzl
Předmluva

Monika Faber
"...a plnou silou se vrhl na fotografování..." Detaily z profesního života jednoho z prvních fotografů

Obrazová část
Vídeň a okolí 1847-1855
První cesty do Čech 1855-1856
Památková péče a umělecké reprodukce 1856-1864
Rakouské veduty 1857-1861
Fotografie pro aristokracii 1857-1860
Průmysl a železnice 1859-1861
Fotografie Krakova 1863
Vídeňské novostavby 1854-1871

Elke Doppler
Andreas Groll jako vedustiska?
Srovnání fotografie a malířství

Petra Trnková
Archeologické jaro
Fotografie stavebních památek v Čechách

Andreas Nierhaus
Obrazy architektury
Fotografie Andrease Grolla ve Vídeňském muzeu

Přílohy
Životopis Andrease Grolla
Grollova alba a publikované soubory
Bibliografie
Seznam a popis vyobrazení
Jmenný rejstřík
Místní rejstřík (k vyobrazením)
Poděkování

Galerie hl. města Prahy, Praha 2016, 235 x 275 mm, 272 str., ISBN 978-807010111-7