Anton Erhard Martinelli (1684-1747)

Anton Erhard Martinelli (1684-1747)
ISBN: 978-80-85033-94-6
Availability: in stock
including VAT
your price890,00 Kč
ps
Martin Šanda
Anton Erhard Martinelli (1684-1747)
Vídeňský architekt ve schwarzenberských službách

Českobudějovické pracoviště Národního památkového ústavu vydává již od roku 2009 reprezentativní ediční řadu Monumenta, která se mimo jiné zaměřuje na soubory děl umělců činných v 18. a 19. století na schwarzenberském dvoře. Po dvou monografiích o malířích (Johann Georg de Hamilton (1672–1737), malíř zvířat a lidí, Krajinář Ferdinand Runk) přišel na řadu i architekt, který byl v barokní Vídni spolupracovníkem nejvěhlasnějších mistrů, včetně Fischera z Erlachu, a přenášel tak umělecké impulzy z exkluzivního prostředí císařského dvora na jih a sever barokních Čech.

Monografie věnovaná životu a dílu Antona Erharda Martinelliho (1684–1747) se zaměřuje na jeho působení ve službách Adama Františka ze Schwarzenbergu (zejména v letech 1722–1732). Přináší rekonstrukci kontaktu „knížecího stavitele“ s jeho šlechtickým zadavatelem i aparátem panských služebníků, v prvé řadě místních hejtmanů a polírů. Jako základní zdroj informací posloužily architektonické návrhy rezidencí, venkovských zámků, hospodářských budov i patronátních kostelů a far. Jsou archivně dochované v mimořádném rozsahu, zvlášť cenné je ucelené zachycení tematické šíře prací od reprezentačních staveb až po stodoly a seníky.

Martinelliho projekty pro schwarzenberská panství (nejen v Čechách, ale i ve Vídni či ve středních Francích) jsou nahlíženy ve srovnávací perspektivě jeho děl pro jiné stavebníky v rakouských zemích a na Moravě. Leitmotivem knihy je zdánlivě jednoduché metodické tázání: co vlastně vidíme, máme-li před očima plány, které podepsal, a budovy, jež mu připisuje dosavadní literatura? Z čeho pramení rozdíly mezi záměry a realizacemi? Výsledná interpretace inspiruje k neobvyklému pohledu na středoevropskou architekturu 17. a 18. století.

Obsah:

Úvodem něco o metodách a dosavadním výzkumu

Martinelliho rodinné zázemí, životní osudy a tvorba
    Původ a rodina
    Životní milníky
    Způsob a rozsah práce
    Martinelliho předchůdci ve schwarzenberských službách
    Podmínky schwarzenberské služby
    Schwarzenberští políři a další spolupracovníci
    Itinerář knížecího stavitele

Schwarzenberské paláce, zámky a zámecké areály
    Přestavba vídeňského městského paláce
    Přestavba zámku Hirschstetten
    Dokončování vídeňského zahradního paláce
    Pokračování přestavby zámku Hluboká
    Drobné úpravy loveckého zámku Ohrada
    Úpravy zámku Mšec
    Úpravy zámeckého areálu v Protivíně
    Úpravy Schwarzenberského paláce v Praze
    Úpravy zámeckého areálu v Postoloprtech
    Úpravy zámku Třeboň
    Návrhy pro zámek Schwarzenberg
    Přestavba Mincovny a další úpravy českokrumlovského zámku
    Novostavba úřednického domu v areálu orlického zámku
    Návrh přestavby zámku Chýnov

Schwarzenberské hospodářské dvory a další provozní budovy
    Novostavba seníku v Postoloprtech
    Výstavba stodoly pro rvenický dvůr
    Dostavba hospodářského dvora Křesín
    Novostavba hospodářského dvora v Olešníku
    Obnova hospodářského dvora v Ortvínovicích
    Oprava budov hospodářského dvora ve Skočicích
    Výstavba stodoly hospodářského dvora v Tálíně
    Novostavba myslivny v Nové oboře
    Přestavba hospodářského dvora Humňany
    Novostavby ovčína a stodoly v Ortvínovicích (Vstuhách)
    Novostavba stodoly ve Zborově
    Návrh sýpky na zámku Seehaus
    Novostavba hospodářského dvora ve Valu
    Novostavba stodoly hospodářského dvora ve Vidovli
    Novostavba hříběcí stáje v Nové oboře

Práce pro schwarzenberský církevní patronát
    Nová kruchta v doudlebském kostele sv. Vincence
    Novostavba fary v Ševětíně
    Novostavba kostela sv. Jakuba v Hřivicích
    Novostavba fary a úprava kostelní věže ve Veselí nad Lužnicí
    Úprava věže kostela sv. Havla v Myšenci
    Návrh kostela Nejsvětější Trojice v Pilníkově
    Novostavba kostnice v Postoloprtech
    Novostavba sýpky farního dvora v Blažimi
    Úpravy poutního kostela ve Skočicích
    Novostavba fary v Mladých Bukách
    Novostavba farního kostela Navštívení Panny Marie v Ondřejově
    Novostavba fary v Ledenicích
    Návrh poutního areálu v Erlachu
    Návrh klášterního kostela ve Schwarzenbergu
    Návrh kostela sv. Vojtěcha ve Lštění
    Návrh kostelíka sv. Máří Magdalény ve Svaté Magdaléně

Související díla
    Práce chybně připsané

Knížecí stavitel mezi dvěma světy
    Martinelliho vzory
    Martinelliho architektonický profil
    Stavebník, stavitel, úředníci, políři a řemeslníci
    Schwarzenberská architektura?
    Ohlasy Martinelliho díla a jeho odkaz

Bibliografie
Summary / Zusammenfassung
Místní rejstřík

Národní památkový ústav, ÚOP v Českých Budějovicích, 2020, rozměr 220 x 305 mm, 360 s., bar., česky s anglickým a německým resumé, ISBN 978-80-85033-94-6