Archeologické rozhledy 2002/2

Archeologické rozhledy 2002/2
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena50,00 Kč
ks
Recenzovaný časopis, založený r. 1949, je zaměřený na starší dějiny člověka a jeho hmotné kultury, vývoj životního prostředí i moderní směry archeologie, zejména v rámci střední Evropy. Přináší původní studie, materiálové i diskusní příspěvky a polemiky, recenze domácí a zahraniční literatury a informace o aktuálním dění v oboru.

Časopis Archeologické rozhledy je uváděn v mezinárodních citačních indexech a databázích ERIH, SCOPUS, EBSCO.

Obsah:


Petr Škrdla, Změny v sídelní strategii mladého paleolitu v mikroregionu brněnské kotliny — Changes in settlement strategy during the Upper Palaeolithic in the Brno basin micro–region
Martin Gojda (ed.) – Dagmar Dreslerová – Patrick Foster – Roman Křivánek – Martin Kuna – Slavomil Vencl – Milan Zápotocký, Velké pravěké ohrazení v Klech (okr. Mělník). Využití nedestruktivních metod výzkumu k poznání nového typu areálu — Das Erdwerk Kly in Mittelböhmen. Auswertung der nichtdestruktiven Methoden zur Erkenntnis eines Siedlungsareal Typus
Slavomil Vencl, Poznámky k interpretaci ohrazení v Klech, okr. Mělník
Martin Kuna, O věcech praktických a nepraktických. Komentář k poznámkám S. Vencla
Jaroslav Brůžek – Jakub Likovský – Viktor Černý, Současné metody biologické antropologie a jejich využití při hodnocení kostry přisuzované českému knížeti Spytihněvovi I. — Current research methods in biological anthropology and their application in the study of the skeleton attributed to the Bohemian Prince Spytihněv I
Martin Nejedlý, Od krásné dívky až k hadům a drakům. Proměny víly Meluzíny a jejich odraz v ikonografii středověkých pramenů — From beautiful maiden to snakes and dragons: the transformation of the nymph Melusina and its depiction in the iconography of Medieval source material

MATERIALIA

Jiří Hrala, Bronzový meč z Pošumaví. Mladomohylové meče s plným jilcem v Čechách — Ein Bronzeschwert aus dem Böhmerwaldgebiet. Junghügelgräberzeitliche Vollgriffschwerter in Böhmen
Jiří Babůrek – Zdeněk Kotrba, Chemické složení meče od Chvalšovic — Die chemische Zusammensetzung des Schwertes von Chvalšovice
Zdeněk Smrž – Roman Křivánek, Panenský Týnec, okr. Louny: znovuobjevená časně laténská mohyla — Panenský Týnec (Louny district): a rediscovered Early La Te`ne tumulus

AKTUALITY

I. Vojtěchovská – L. Smejtek, XVII. Symposium o pozdním eneolitu a časné době bronzové v českých zemích a na Slovensku
M. Šmíd, 20. pracovní setkání „Otázky neolitu a eneolitu našich zemí“
J. Górecki – Z. Kurnatowska – L. Poláček, Druhé pracovní setkání Mikulčice – Ostrów Lednicki, Mikulčice 25. – 26. 5. 2001
Jana Maříková–Kubková, Deset století architektury. I. část – Architektura románská. Starý královský palác na Pražském hradě, duben–říjen 2001
Lumír Poláček – Ivana Boháčová, Jitka Vrbová (29. 11. 1969 – 20. 12. 2001)

NOVÉ PUBLIKACE

V. Černý, Renfrew, C. – Boyle, K. eds.: Archaeogenetics: DNA and the population prehistory of Europe (Cambridge 2000)
Miroslav Dobeš, Milan Zápotocký: Cimburk und die Höhensiedlungen des frühen und älteren Äneolithikums in Böhmen (Praha 2000)
Andrea Bartošková, Mediaevalia archaeologica 3. Pražský hrad a Malá Strana (Praha 2001)
Rudolf Procházka, Mediaevalia archaeologica 3. Pražský hrad a Malá Strana (Praha 2001)
Jan Sommer, Dobroslav Líbal: Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek (Praha 2001)
Renáta Švecová, M. Bém – J. Bláha – M. Kalábek – P. Kouřil – J. Peška – P. Procházková – K. Šabatová – P. Vitula: Archeologické zrcadlení – Archaeological Reflection (Olomouc 2001)
Alena Horáčková, Gabriel Cooney: Landscapes of Neolithic Ireland (London 2000)
Karel Valoch, Thomas Einwögerer: Die jungpaläolithische Station auf dem Wachtberg in Krems, NÖ (Wien 2000)
Eva Čujanová, In memoriam Jan Rulf (Praha 2001)
M. Jančo, Marek Olędzki: Cmentarzysko z młodszego okriesu przedrzymskiego i okresu rzymskiego w Wólce Domaniowskiej koło Radomia (Łódź 2000)
Ivan Pavlů, Radomír Tichý: Expedice Monoxylon. Pocházíme z mladší doby kamenné (Hradec Králové 2001)
Martin Wihoda, Przemysław Urbańczyk: Władza i politika we wczesnym średniowieczu (Wrocław 2000)
P. Malá, Ve službách archeologie II. Přírodovědné metody v archeologii a antropologii (Brno 2001)
Radek Bláha, Východočeský sborník historický 3/1993, 4/1994, 5/1996, 6/1997, 7/1998, 8/1999, 9/2000 (Pardubice)
Rudolf Procházka, Ze studiów nad źyciem codziennym w średniowiecznym miescie. Parcele przy ulicy Więziennej 10–11 we Wrocławiu (Wrocław 1999)