Archeologické rozhledy 2005/4

Archeologické rozhledy 2005/4
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena90,00 Kč
ks
Recenzovaný časopis, založený r. 1949, je zaměřený na starší dějiny člověka a jeho hmotné kultury, vývoj životního prostředí i moderní směry archeologie, zejména v rámci střední Evropy. Přináší původní studie, materiálové i diskusní příspěvky a polemiky, recenze domácí a zahraniční literatury a informace o aktuálním dění v oboru.

Časopis Archeologické rozhledy je uváděn v mezinárodních citačních indexech a databázích ERIH, SCOPUS, EBSCO.

Obsah:


Markéta Končelová, Struktura osídlení lidu s lineární keramikou ve východních Čechách — Linear Pottery settlement structure in East Bohemia
Šimon Ungerman, Ženský šperk staršího velkomoravského horizontu — Frauenschmuck des älteren großmährischen Horizonts
Jiří Starý, Otrok a pán, archeologie a literatura: hrob Stengade II (F II) — Slave and Master, Archaeology and Literature: Inhumation Grave F II at Stengade II in Denmark

DISKUSE

Miloslav Chytráček, Komparace pozdně antického literárního obrazu a archeologického projevu pohřebního ritu mladší a pozdní doby laténské
Jan Bouzek, K diskusi o klimatických změnách — Ad study of climatic fluctuations in prehistory
Jan Fridrich – Ivana Sýkorová, Kdo jinému jámu kopá …

AKTUALITY

R. Křivánek, 6. mezinárodní konference Archaeological Prospection, Řím, 14.–17. 9. 2005
Petr Obšusta, XXIII. seminář archeologů z muzeí a institucí památkové péče
Miroslav Šmíd, Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. 24. setkání: 17.–20. 10. 2005
S. Stuchlík, XIX. sympózium o staršej dobe bronzovej v českých zemiach a na Slovensku
Martin Gojda, LIDAR a jeho možnosti ve výzkumu historické krajiny
František Ochrana, Bibliografie a automatizace knihovnických procesů v Archeologickém ústavu AV ČR Praha

NOVÉ PUBLIKACE

Ivana Sýkorová, Jan Fridrich: Ecce Homo. Svět dávných lovců a sběračů (Praha 2005)
Petr Šída, Jan Fridrich: Ecce Homo. Svět dávných lovců a sběračů (Praha 2005)
Karel Nováček, Ivana Boháčová ed.: Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku (Praha 2003)
Marcin R. Pauk, Tomáš Velímský: Hrabišici. Páni z Rýzmburka (Praha 2002)
R. Pleiner, Martin Baumeister: Metallrecycling in der Frühgeschichte. Untersuchungen zur technischen, wirtschaftlicher und gesellschaftlichen Rolle sekundärer Metallverwertung im 1. Jahrtausend n. Chr. (Rahden/Westf. 2004)
Jan Kypta, Vladimír Brych: Kachle doby gotické, renesanční a raně barokní. Výběrový katalog Národního muzea v Praze (Praha 2004)
R. Pleiner, V. F. Buchwald: Iron and Steel in Ancient Times (Copenhagen 2005)
Alžběta Danielisová, John Collis: The Celts. Origins, Myths, Inventions (Stroud 2003)
Ivana Boháčová, Forum Urbes Medii Aevi II. Sborník příspěvků z konference FUMA II konané 16.–18. 4. 2003 v Brně (Brno 2005)
Vladimír Salač, Eike Gringmuth-Dallmer – Lech Leciejewicz Hrsg.: Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur- und frühgeschichtlicher Zeit (Mainz am Rhein 2002)
Jana Šuteková, B. Hänsel – E. Studeníková Hrsg.: Zwischen Karpaten und Ägäis. Neolithikum und ältere Bronzezeit. Gedenkschrift für Viera Němejcová-Pavúková (Rahden/Westf. 2004)
Dagmar Dreslerová, Jiří Löw – Igor Míchal: Krajinný ráz (Kostelec nad Černými lesy 2003)
Vladimír Peša, Václav Matoušek: Bacín – brána podzemí. Archeologický výzkum pravěké skalní svatyně v Českém krasu (Praha 2005)
Petr Květina, Magdalena S. Midgley: The Monumental Cemeteries of Prehistoric Europe (Stroud 2005)
Ondřej Chvojka, Pravěk – Nová řada 12/2002 (Brno 2003)
Magdalena Beranová, Zbornik na počesť Dariny Bialekovej (Nitra 2004)
OBSAH ARCHEOLOGICKÝCH ROZHLEDŮ LVII–2005