Archeologie v Čechách v období analytického pozitivismu (1868-1892)

Archeologie v Čechách v období analytického pozitivismu (1868-1892)
ISBN: 978-80-7036-546-5
Availability: in stock
including VAT
your price330,00 Kč
ps
Karel Sklenář
Archeologie v Čechách v období analytického pozitivismu (1868-1892)
Od Vocelova „Pravěku” po střetnutí muzejní a univerzitní školy
Edice Fontes Archeologici Pragenses, Vol. 44, Praha 2017

Obsah:

Předmluva
Stručný úvod: Vznik české archeologie jako vědního oboru ve fázi romantismu

1. Předpoklady
1.1. Věda druhé poloviny 19. století v obrazech
1.2. Organizace vědecké práce a budování její instituční základny

2. Prameny
2.1. Pramenná základna: druhy nalezišť a nálezů, jejich výklad a kritika
2.2. Prameny neartefaktuální povahy: nálezy a pozůstatky
2.3. Způsoby zkoumání a získávání archeologických památek
2.4. Ukládání nálezů v muzeích a sbírkách
2.5. Zpřístupňování movitých archeologických památek
2.6. Publikace hmotných pramenů
2.7. Ochrana archeologických nálezů a lokalit (památková péče)

3. Interpretace
3.1. Metody vyhodnocení pramenů
3.2. Relativní chronologie a periodizace pravěku
3.3. Absolutní chronologie
3.4. Rámcový interpretační model pravěké a raně středověké společnosti
3.5. Hospodářský a kulturní vývoj v pravěku
3.6. Prvotní společnost
3.7. Etnická interpretace nálezů

4. Archeologie v životě a kultuře doby
5. Shrnutí a doslov
6. Bibliografie
Rejstřík osobních jmen
Zusammenfassung

Národní muzeum, Praha 2017, rozměr 210 x 297 mm, 304 s., čb., česky s německým resumé, ISBN 978-80-7036-546-5