Archeologie v Čechách v období romantismu (1802-1868)

Archeologie v Čechách v období romantismu (1802-1868)
ISBN: 978-80-7036-648-6
Availability: in stock
including VAT
your price330,00 Kč
ps
Karel Sklenář
Archeologie v Čechách v období romantismu (1802-1868)
Od Josefa Dobrovského po Jana Erazima Vocela

Fontes Archaeologici Pragenses, volumen 47/2020

Karel Sklenář zde analyzuje období, kdy se ustavuje archeologie jako vědní obor, tj. uvědomuje si svůj předmět, formuluje své metody a získává organizační základnu – první oborovou instituci, oborový časopis a literaturu, univerzitní katedru a také veřejné uznání. Získává světový rozhled a začíná se osvobozovat od sebestředného, úzce domácího a obrozensky slovanského úhlu pohledu. I v tomto volném pokračování dějin archeologie v Čechách autor dává v hojné míře prostor vlastním slovům dobově významných osobností oboru, jako je V. Krolmus či J. E. Vocel. Nově je zařazeno závěrečné shrnutí toho nejpodstatnějšího v bodech, což ocení nejen studenti archeologie.

Obsah:

Předmluva
Předpokldy vzniku archeologie jako vědního oboru
Pramenná základna
Interpretace
Odraz archeologického poznání v životě a kultuře doby
Shrnutí: Mezi starožitnictvím a pozitivismem - příběh romantické archeologie v Čechách
Bibliografie
Textové přílohy
Textové tabulky
Rejstřík osobních jmen
Zusammenfassung

Textové přílohy
Chronologický přehled archeologických nálezů v Čechách do roku 1800
Rejstřík osobních jmen
Zusammenfassung

Národní muzeum, Praha 2020, rozměr 230 x 300 mm, 440 s., bar., česky s německým resumé, ISBN 978-80-7036-648-6