Architekt Emil Belluš

Architekt Emil Belluš
ISBN: 978-8055602936
Availability: in stock
including VAT
your price1 299,00 Kč
ps
Matúš Dulla

Architekt Emil Belluš

Monografia o architektovi Emilovi Bellušovi - zakladateľskej osobnosti slovenskej architektúry 20. storočia - podáva syntetický pohľad na jedného z kľúčových predstaviteľov slovenskej architektonickej histórie. V bohatom textovom i obrazovom materiáli (vyše 500 fotografií) predstavuje autor M. Dulla dielo i život známeho architekta, ktorý sa zaslúžil o autentickú slovenskú architektúru, o uvedenie moderny i o založenie celej série národných architektonických inštitúcií architektov. Taktiež výrazne prispel k ich formovaniu od medzivojnového obdobia až po 70. roky vrátane neskoršieho odkazu. V závere publikácie je uvedený chronologický súpis diel a bohaté registre.

Obsah:

Predhovor
Úvod
Doba revolúcií.
Syn stolára / Univerzity v dvoch metropolách
Moderna. Národný sloh a Národný dom / Hlavný problém: bývanie / Funkcionalizmus / Krásný stroj
Medzi svetmi. Dom a mesto / Anonymný scénograf / Láska k detailu / Chýbajúca socha
Vpred k tradícii. Veľké perspektívy urbanistické / Od historického k historizmu
Učitěľ a vedec. Profesor / Akademik
Prvý slovenský architekt. Ideológie a spory / Zakladateľ / Legenda zvaná Emil Belluš
Biografia
Záver
Súpis architektonického diela Emila Belluša
Poznámky
Bibliografia
Registre


Nakladatelství Slovart, Bratislava 2011, rozměr 250 x 280 mm, 320 s., bar., slovensky, ISBN 978-80-55602-9-36