Architektonicko-umělecká soutěž o návrh Památníku Jana Palacha ve Všetatech

Architektonicko-umělecká soutěž o návrh Památníku Jana Palacha ve Všetatech
ISBN: 978-80-7036-483-3
Availability: in stock
including VAT
your price590,00 Kč
ps
Architektonicko-umělecká soutěž o návrh Památníku Jana

Palacha ve Všetatech

Soutěžní katalog


Národní muzeum dne 9. října 2015 vyhlásilo soutěž na zpracování návrhu architektonického a uměleckého řešení Památníku Jana Palacha ve Všetatech. V původním rodinném domě Palachových vznikne památník a nová expozice věnovaná této významné postavě našich dějin, jeho životu a sebeobětování a širším historickým souvislostem doby a jeho činu. Nyní Národní muzeum hledá tvůrčí osobnost, která původní dům přetvoří v symbolické místo, připomínající oběť Jana Palacha, ztvární přilehlý pozemek do podoby kontemplačního prostoru a zároveň navrhne i nový výstavní pavilon a prostorově-výtvarné řešení nové expozice.

Ve Všetatech vznikne do roku 2018 umělecky cenný objekt s muzejní expozicí, který bude připomínat protest Jana Palacha z 16. ledna 1969 v domácím i zahraničním kontextu. Vypisovaná soutěž vybízí k zpracování návrhu architektonického a uměleckého řešení Památníku Jana Palacha jako specifického a zároveň symbolického místa. „V minulém roce pověřilo Ministerstvo kultury ČR Národní muzeum úkolem vybudovat ve Všetatech Památník Jana Palacha. Nyní jsme po přípravných fázích přistoupili k vypsání soutěže, prostřednictvím které hledáme silnou tvůrčí osobnost, která bude s respektem a citlivostí přistupovat k tak významnému tématu, jakým je mimořádná lidská oběť Jana Palacha,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš. Celkové řešení Památníku by mělo být založeno na jeho významovém členění ve třech hlavních zónách – symbolické, kontemplační a edukační.

Obsah:


Úvodní slovo ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana
Úvodní slovo generálního ředitele Národního muzea PhDr. Michala Lukeše, Ph.D.
Úvodní slovo předsedy poroty architektonické soutěžeIng. arch. Josefa Pleskota
Předmět soutěže
Soutěžní porota
Oceněné návrhy
Ostatní soutěžní návrhy v abecedním pořadí
Ediční poznámka

Národní muzeum, Praha 2016, 210 x 295 mm, 180 str., česky a anglicky, ISBN 978-80-7036-483-3