Architektura Podmokel / Architektur von Bodenbach

Architektura Podmokel / Architektur von Bodenbach
ISBN: 978-80-90502-5-50
Availability: in stock
including VAT
your price399,00 Kč
ps
Alena Sellnerová, Jan Hanzlík, Marta Pavlíková

Architektura Podmokel / Architektur von Bodenbach

Kniha o podmokelské architektuře 1. poloviny 20. století se zabývá stavebně historickým a urbanistickým rozvojem Děčína IV– Podmokel v době, kdy Podmokly byly samostatným městem se silnou průmyslovou základnou, která společně s rozvojem dráhy dala impuls k vývoji této městské aglomerace. Jde o období velkého stavebního rozmachu na počátku století i o meziválečnou éru, ve které vznikaly velké městotvorné budovy. Publikace obsahuje katalog staveb i seznam projektantů tvořících v Podmoklech. Mezi jinými i podmokelského rodáka Rudolfa Perthena, Wagnerova žáka, a významného vídeňského architekta a pedagoga. V Podmoklech dále zanechali stopu i další německy hovořící tvůrci, jako byl Josef Zasche, Rudolf Bitzan nebo Adolf Foehr, kteří i přes svou německou národnost patřili mezi českou architektonickou špičku. Kniha je bilingvní - česky a německy

Obsah:

Zvláštní poděkování
Předmluva aneb něco o knize
Proč právě zde?
Jak to začalo - Podmokly do roku 1900
1900 - 1918 Doba stavebního rozkvětu
Významní architekti a Podmokly v letech 1918 - 1945
Urbanismus podmokelských městských částí
Tabulky
Katalog objektů
 • Rakousko-uherská banka
 • Poštovní úřad a bytový dům Andrease Putze, č.p. 570
 • Grandhotel Töpfer, č.p. 97
 • Německá agrární a průmyslová banka, č.p. 802
 • Pojišťovna Concordia, č.p. 808
 • Unionbanka, č.p. 179
 • Hotel Wettiner Hof, č.p. 37
 • Obchodní a obytný dům Antona Eybena, č.p. 674
 • Bytový dům Wenzela Langa, č.p. 1225
 • Goethehaus, č.p. 790
 • Obytný dům Jílovsko-vilsnického spolku, č.p. 1084
 • Obchodní a obytný dům Klimt, č.p. 654
 • Obchodní a obytný dům Rosiny Klimt, č.p. 589
 • Obchodní a obytný dům, č.p. 656
 • Poštovní a telegrafní úřad, č.p. 148
 • Kino Varieté, č.p. 1070
 • Obytný dům Karla Sängera, č.p. 882
 • Městská spořitelna, č.p. 1125
 • Městská knihovna, č.p. 1155
 • Městský úřad a hasičská zbrojnice, č.p. 1175 a 1215
 • Podmokelská spořitelna a obytný dům
 • Škola obecná a měšťanská, č.p. 688
 • Divadlo Varieté, č.p. 587
 • Obchodní a obytný dům Strache, č.p. 370
 • Rodinný dům Julia Vitocha, č.p. 367
 • Obchodní a obytný dům Kallasch, č.p. 363
 • Obchodní a obytný dům Wenzela Langa, č.p. 155
 • Vila Labský dvůr, č.p. 348
 • Kino Elbhof a Brandův fotoateliér, č.p. 178
 • Správní budova Severočeských energetických závodů, č.p. 874
 • Synagoga, čp. 663
 • Seidelovy domy v Resslově ulici
 • Vily Ingeborg Nikolause a Phillipine Stolterfahrt, č.p. 702
 • Vila Johany a Anny Forstner, č.p. 1105
 • Thunovská přístavní restaurace, č.p. 669
 • Obchodní a obytný dům Anny Tille, č.p. 150
 • Vyhlídková restaurace na Pastýřské stěně, č.p. 236
 • Most dr. Miroslava Tyrše
 • Vily Putze a Webera na Slovanské
 • Technický učitelský ústav a obchodní škola, č.p. 1000 a 1001
 • Vila ředitele Ing. Emila Lohmar, č.p. 1087
 • Vila ředitele Bergamonových závodů, č.p. 869
 • Česká obecná a měšťanská škola, č.p. 879
 • Bytové domy č.p. 866-878
 • Tiskárna Ústecké dělnické pekárny, č.p. 834
Rejstřík architektů a stavitelů činných v Podmoklech
Vývojový řada stavebních stylů
Výběrový seznam objektů
Prameny a literatura
Obrazový rejstřík
Jmenný rejstřík
Resumé

Národní památkový ústav Ústí nad Labem, r. 2014, rozměr 210 x 210 mm, 137 s., čb, souběžně česky a německy, ISBN 978-80-90502-5-50