Arma diaboli

Arma diaboli
ISBN: 978-80-7036-374-4
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena278,00 Kč
ks
Vladimír Brych

Arma diaboli

O kuších a střelcích


Jedním z opomíjených témat studia hmotné kultury českého středověku a raného novověku je historie kuše (samostřílu). Jde přitom o téma, nejen závažné, ale velmi zajímavé, neboť se dotýká různých oblastí života společnosti a lze je proto otevřít mnoha směry tak, jak jsme se o to alespoň ve zkratce pokusili.

Obsah:

Kuše ve středověku

Kuše a její místo v hmotné kultuře staré Evropy
Konstrukce středověké kuše
Střely do kuše
Kuše v obrazu doby
    Funkce a obsluha kuše
    Kuše v boji
    Lov, terčová střelba a hra
Středověké kachle s motivy střelců
Kuše v archeologických nálezech z českých zemích
    Exkurs Křivoklát r. 1422
Fragmenty spoušťové páky a kostěných obložení sochy kuše z hradu Skály u Jimramova
Fragmenty napínacích zařízení gotických kuší z českých archeologických nálezů
Vybrané ukázky středověkých kuší z českých sbírek
Rokštejn: příklad zmapování vojenské kampaně proti hradu
Nález lebky prostřelené kuší z 15. století

Kuše v době renesance a baroka

Kuše
Balestry
Kolekce kuší v Národním muzeu
Katalog
Restaurování lovecké kuše z Historického muzea NM v Praze

Klenoty a odznaky střelců 14. - 17. století

Dvorské rytířské řády
Řád sv. Jiří
Bratrstva střelců a jejich klenoty
Chrámové klenoty
Stětské klenoty
Ptáci
Poháry, číše a jiné nádobí
Odnaky
Prsteny
Koruna

Summary

Národní muzeum, Praha 2012, 210 x 300, 117 str., ISBN 978-80-7036-374-4