Beton, Břasy, Boletice

Beton, Břasy, Boletice
ISBN: 978-80-01-06567-9
Availability: in stock
including VAT
your price437,00 Kč
ps
Petr Vorlík, Klára Brůhová

Beton, Břasy, Boletice

Praha na vlně brutalismu

Kniha se věnuje fenoménu brutalistní architektury v Praze. Po éře furiantského socialistického realismu a hravě dekorativního bruselského stylu začali českoslovenští architekti ve druhé polovině šedesátých let vyhledávat inspiraci v myšlenkových proudech, jež už bezmála desetiletí ovládaly západní kulturní scénu. Tzv. nový brutalismus přinášel návrat k syrovosti, opravdovosti a materialitě, který konvenoval dosud živým vzpomínkám na kořeny našeho modernismu. Nabízel rovněž vděčnou alternativu k étosu zprůmyslněného, centralizovaného stavebnictví, zhmotněnému při výstavbě panelových sídlišť. Důraz kladl naopak spíše na sošnost, osobitost a identitu místa, na rehabilitaci zanedbaného historického prostředí a jeho napjaté soužití s novou architekturou. Přesunem do jiných společenských, politických a především technologických podmínek u nás brutalismus získal velmi širokou škálu nezaměnitelných, svébytných podob, které na pozadí pražské tvůrčí scény mapuje právě tato kniha. Ze zahrnutých staveb lze jmenovat ukázky ryzího brutalismu (např. Urologickou kliniku Karlovy univerzity, Hotel Intercontinental), skulpturálně tvarovaná díla (věže kláštera Pod Slovany, Barrandovský most, výdechy metra), plasticky pojednaná průčelí (Centrotex, Hadovka), strukturalismus (Kotva), technicistní a konstruktivní linii (Federální shromáždění, pošta a celnice v Košířích), první náznaky postmoderního přehodnocování (Transgas, Metrostav na Moráni) atd.

Obsah:

Je brutalismus brutální?

Praha pozdně modernistická a metafyzická
- Odbavovací hala letiště
- Televizní středisko Kavčí hory
- Hotelový dům, středisko a výtopna na Invalidovně
- Obchodní zastupitelství SSSR
- Fakulta stavební ČVUT v Praze
- Dům obchodu a služeb na sídlišti Červený vrch
- Přírodní koupaliště Džbán
- Družstevní bytové domy pro zaměstnance Fakulty stavební ČVUT
- Mezinárodní a mezměstská telefonní ústředna
- Unicoop
- Motokov

Praha kontextuální a plastická
- Věže kostela v Emauzích
- Družba
- Urologická klinika Karlovy univerzity
- Centrotex
- Mezinárodní svaz studentstva
- Hotel Intercontinental
- Omnipol
- Pražské metro

Praha strukturální a konstruktivní
- Hangár letiště
- Autobusové garáže Klíčov
- Federální shromáždění
- Nuselský most a stanice metra Vyšehrad
- Obchodní dům Kotva
- Vyrovnávací vodárenská věž Dívčí hrady
- Centrální dispečink Dopravních podniků
- Sportovní hala Folimanka
- Garáže Lovosická
- Meteorologická věž Libuš
- Systém Gama
- Tenisový areál Štvanice

Praha prostorová a materiálová
- Motel Stop
- Rodinný dům s ateliérem
- Merkuria
- Sdružení projektových ateliérů
- Dům Otomara Krejči
- Dům manželů Machoninových
- Dům bytové kultury
- Výstavní pavilon obchodního zastupitelství SSSR
- Poliklinika Bohnice
- Kovo
- Koospol
- Ortopedická klinika nemocnice Na Bulovce
- Banka na Smíchově
- Palác Vodních staveb
- Kulturní dům Eden
- Barrandovský most
- Nová scéna Národního divadla

Praha krajinná a zubatá
- Hotel Pyramida
- Obytný dům na Hadovce
- Sídliště Ďáblice a výškové obytné domy
- Terasové domy Podolí
- SÚDOP
- Hotel Praha
- Drákulov

Praha technicistní a experimentální
- Transgas
- Obchodní dům Máj
- Odbavovací hala Hlavního nádraží
- Obytný a kancelářský soubor Vlasta
- Automatická teefonní ústředna Dejvice
- Teplotechna
- Pošta Pankrác
- Automatická telefonní ústředna Bílá Hora
- Celní pošta Praha 120
- Metrostav
- Rozhlasové středisko Praha
- Žižkovký vysílač

Praha geometrická a lapidární
- Železniční stanice Praha-Holešovice
- Administrativní budova ČKD
- Obchodní centrum Lužiny
- Bydení pro diplomaty
- Sídliště Velká Ohrada
- Hotel Panorama
- Sídliště Jižní Město a hotel Kupa
- Obchodní zastupitelství a velvyslanectví Bulharské lidové republiky
- Pošta ve Stodůlkách
- Garáže Slovan
- Centrální kotelna pro Fakultní nemocnici

Závěrem
Summary
Rejstřík
Fotoindex

Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2019, 304 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-01-06567-9