Biblické příběhy na reliéfech chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Biblické příběhy na reliéfech chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
Availability: in stock
including VAT
your price460,00 Kč
ps

Jan Royt


Biblické příběhy na reliéfech chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě


Výpravná publikace s mnoha barevnými i černobílými ilustracemi pojednává o reliéfní výzdobě mosteckých empor, která je bezesporu jednou z největších uměleckých realizací s reformačním akcentem na našem území. Jan Royt detailně popisuje výjevy z biblických příběhů, ztvárněné kamenickými mistry na poprsni empory, která obíhá celý prostor chrámové lodi.


Obsah:

K historii chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Výzdoba a funkce mosteckých empor

Reliéfy mostecké empory

Resumé

Německé resumé

Adam a Eva / Oběť Abrahamova / David a Goliáš / Příběh proroka Daniela / Zuzana a starci / Jonáš a velká ryba / Lotova historie / Příběh spravedlivého Joba / Příběh Samsonův / Zvěstování / Narození Krista / Klanění tří králů / sv. Jan Křtitel / Podobenství o marnotratném synovi / Lazar a boháč / Kristus a cizoložnice / Vzkříšení Lazara / Ježíš promlouvá s celníkem Zacheem / Kristus na hoře olivetské / Nesení kříže / Ukřižování / Kladení do hrobu / Rozeslání apoštolů / Obrácení sv. Pavla / Odpočívající Kristus