Bílá hora

Bílá hora
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena560,00 Kč
ks
Oliviere Charline

Bílá hora

Málokterá historická událost sehrála v procesu utváření českého národního vědomí takovou roli jako bitva na Bílé hoře. Z vojenského hlediska na první pohled nepříliš významná šarvátka měla dalekosáhlé důsledky a stala se skutečným symbolem osudové porážky a počátku národní poroby. Monografie francouzského historika Oliviera Chalina neponechává tuto stránku bez povšimnutí, snaží se však především o to, aby zpoza dlouho pěstovaného mýtu plasticky vystoupila reálná a zcela konkrétní historická událost – událost bitvy. Čerpá přitom nejen z badatelsky málo využitých písemných pramenů, ale i ze zdrojů méně obvyklých, jako jsou topografie bitevního pole nebo prameny ikonografické.Překlad knihy, která již v zahraničí vzbudila zasloužený ohlas, umožňuje českému čtenáři, aby se na tuto klíčovou událost našich dějin podíval z jiného úhlu, než byl dosud zvyklý.

Stručný obsah:

Předmluva
Úvod
Prožitek prudkosti boje.

Nemožná bitva / Otec Dominik přiměje velitele svést bitvu / Náraz
Náboženský smysl bitvy
Otec Dominik ve válečné radě / Zraněný obraz / Exsurge Domine ez judica causam tuam
Jak bitva prochází filtrem vzpomínek
Rázová vlna / Výpovědi o bitvě / Santa Maria della Vittoria / Závěr
Bibliografie
Jmenný rejstřík