Brnem textilním / Brno textile heritage

Brnem textilním / Brno textile heritage
ISBN: 978-80-88240-02-0
Availability: in stock
including VAT
your price199,00 Kč
ps
Michaela Ryšková

Brnem textilním / Brno textile heritage

V krátkých úvodních statích je představen historický kontext, kořeny brněnské vlnařské výroby, formování průmyslových předměstí a stavební vývoj manufaktur i továren. Analytické kresebné rekonstrukce přibližují nejdůležitější továrny a území formovaná textilní výrobou. Katalog čítající 24 položek je výběrem objektů a areálů významných z pohledu památkové péče a zajímavostí brněnského vlnařství.

Obsah

Úvod
Historické souvislosti
Manufaktury
Průmyslová předměstí
Továrny
Bydlení
Dědictví
Kresebné rekonstrukce k roku 1989

Katalog
 • Husovice, Valchařská 36-38
 • Obřany, Fryčajova 2-4
 • Ponava, Šumavská 15-15a
 • Staré Brno, Hybešova 34-36
 • Staré Brno, Hybešova 38-42
 • Staré Brno, Rybářská 13
 • Staré Brno, Václavská 2, Hybešova 46
 • Staré Brno, Václavská 69
 • Trnitá, Dornych, Přízova, Mlýnská
 • Trnitá, Mlýnská 21-23
 • Trnitá, Křenová, Špitálka, Vlhká
 • Trnitá, Špitálka 12, Křenová 19
 • Trnitá, Špitálka 10
 • Trnitá, Vlhká 21
 • Zábrdovice, Cejl 5
 • Zábrdovice, Cejl 10
 • Zábrdovice, Cejl 42-44
 • Zábrdovice, Cejl 48-50
 • Zábrdovice, Cejl 68
 • Zábrdovice, Cejl 76-80
 • Zábrdovice, Lazaretní 5-7
 • Zábrdovice, Radlas 5-5a
 • Zábrdovice, Zábrdovická 2-4
 • Zábrdovice, Zábrdovická 16-16a
Prameny a literatura

Národní památkový ústav, ÚOP Ostrava, r. 2018, 148 x 210 mm, 136 s., bar., bilingvní česky a anglicky, ISBN 978-80-88240-02-0