Brněnské Gestapo 1939-1945

Brněnské Gestapo 1939-1945
ISBN: 978-80-86736-58-7
Availability: in stock
including VAT
your price451,00 Kč
ps
Vladimír Černý

Brněnské Gestapo 1939-1945

A poválečné soudní procesy jeho příslušníky


Nacistická okupace v letech 1939-1945 patří k těm obdobím moderních českých dějin, jimž je ze strany historické obce dlouhodobě věnována značná pozornost. Zejména v posledních letech můžeme zřetelně pozorovat nárůst zájmu o tuto problematiku a objevila se celá řada projektů mapujících dílčí úseky i vybrané problémy protektorátní historie.
Hlavním cílem autora bylo seznámit nejen odbornou veřejnost, ale každého zájemce o problematiku nacistických bezpečnostních složek, s činností řídící úřadovny Gestapa na Moravě, která měla své sídlo ve městě Brně a přiblížit události v posledním období okupace v letech 1943-1945.
Předložená práce si nečiní nárok na úplnost už z toho důvodu, že se jedná o první samostatnou monografii věnovanou brněnskému Gestapu a jeho pozici v rámci nacistického bezpečnostního aparátu v protektorátu.

Obsah:


Úvod
Prameny
Stav výzkumu
Vznik a vývoj bezpečnostní policie a SD
Bezpečnostní policie v českých zemích
Brněnská řídící úřadovna Gestapa a její organizační struktura
Formy represí a potírání domácího odboje
Boj proti parašutistům a rádiové protihry
Věznice využívané Gestapem na území Brna
Změny v nacistickém bezpečnostním aparátu na Moravě v průběhu roku 1944
Situace na přelomu let 1944-1945 a příchod Maxe Rausche do Brna
Snahy o eliminaci aktivit domácího odboje
Situace v Kounicových kolejích a poslední vlna exekucí
Transport smrti do Mauthausenu
Poslední týdny okupace a ústup bezpečnostní policie z Brna
Potlačení přerovského povstání
Květnové dny
Retribuční soudnictví a Mimořádný lidový soud v Brně
Vyhledávání válečných zločinců, jejich věznění a vyšetřování
Soudní procesy s příslušníky bezpečnostní policie
Pobyt ve věznicích a propuštění
Závěr

Chronologický přehled osob odsouzených Mimořádným lidovým soudem v Brně k trestu smrti a popravených v letech 1945-1949
Prameny a literatura
Resumé
Summary
Seznam zdrojů vyobrazení
Jmenný rejstřík

Archiv města Brna, Motravské zemské muzeum, Brno 2018, 160 x 230 mm, 424 str., ISBN 978-80-86736-58-7