Buquoyské Nové Hrady. Počátky krajinných parků v Čechách

Buquoyské Nové Hrady. Počátky krajinných parků v Čechách
ISBN: 978-80-86890-44
Availability: in stock
price promotion
including VAT
standard price200,00 Kč
your price170,00 Kč
you save (15 %)30,00 Kč
ps

Martin Krummholz

Buquoyské Nové Hrady. Počátky krajinných parků v Čechách

Publikace vznikla spolu s naučnou stezkou Buquoyská krajina v druhém roce projektu Obnova buquoyské kulturní krajiny: záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity realizovaného Ústavem dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i. Shrnuje dosavadní výsledky výzkumu krajinotvorné a stavební činnosti hraběcího rodu Buquoyů v bezprostředním okolí jejich venkovského sídla Nových Hradů, a to v širším dobovém a evropském kontextu. Cílem publikace je připomenout dnešním novohradským obyvatelům a domácím i zahraničním návštěvníkům polozapomenutou minulost a osudy zajímavých a umělecky hodnotných staveb, z nichž mnohé zcela zanikly nebo se proměnily v ruiny, a jejich tvůrce i původní majitele.

Obsah:

Úvod

První Buquoyové v Čechách

Buquoyové osvícenského Parnasu

Krajinné parky

Terezie Buquoyová-Paarová

Její údolí

Vesnička

Buquoyská sídla

Romantický svět Jiřího Jana Buquoye

Novohradské promenády

Buquoyové a Vídeň

Obrazová příloha

Poznámky

Soupis vyobrazení

Nakladatelství Artefactum, Praha r. 2012, rozměr 230 x 190 mm, 150 s., bar., ISBN 978-80-86890-44