Česká architektonická avantgarda

Česká architektonická avantgarda
ISBN: 978-80-7260-321-3
Availability: in stock
including VAT
your price1 497,00 Kč
ps
Otakar Nový
Česká architektonická avantgarda

Kniha je životním dílem Otakara Nového, předního odborníka v oblasti urbanismu a životního prostředí a znalce dějin moderní architektury. Středem jeho pozornosti jsou tvůrci, projekty, stavby, názory a celkový význam meziválečného funkcionalismu. Téma svého díla zasazuje do velmi široce pojatého kulturního kontextu doby od poloviny 19. do poloviny 20. století.

Obsah:

Několik slov o avantgardě namísto předmluvy
Rekviem za avantgardu
PŘEDEHRA 19. STOLETÍ
Trojí revoluce
Secesní dovětek
VÝCHODISKA A POČÁTKY MODERNÍ ARCHITEKTURY
Předchůdci a průkopníci
Utopisté
Architekti a vynálezci ocelových konstrukcí
Průkopníci moderního urbanismu a architektury
Hausmannova přestavba Paříže
Howardovo zahradní město
Průmyslové město Tonyho Garniera
Sant'Eliova Cittá Nuova
Průkopníci průmyslové architektury
Chicagská škola
Dílo bratří Perretů
Adolf Loos
Holandská a belgická škola, Saarinen
ZROZENÍ MODERNÍ ARCHITEKTURY V ZEMÍCH KORUNY ČESKÉ
Jubilejní zemská výstava a přažská asanace
Wagneriáni a průkopníci české moderní architektury
Osobnost Jana Kotěry a jeho žáci - česká secese
český architektonický kubismus
EVROPSKÁ KULTURNÍ AVANTGARDA
Nové směry
Kubismus
Futurismus
Malevičův supermatismus
Sovětský konstruktivismus
Holandský neoplasticismus a De Stijl
Bauhaus
Purismus a Le Corbusier
Osamělý američan Frank Lloyd Wright
NÁSTUP ČESKÉ AVANTGARDY
Kulturně-politická situace po vzniku Československa
Mezinárodní styky české avantgardy
Generace Devětsilu
ZLATÁ ÉRA ARCHITEKTONICKÉ AVANTGARDY V ČSR
Moderní paláce a další stavby v Praze
Dvě slavné výstavy a brněnská avantgarda
Moderní urbanismus
Gočárův Hradec Králové
Zlín, první funkcionalistické město na světě
Teoretickové avantgardní architektury: Teige a jeho oponenti
ROZPORY, NOVÉ ÚKOLY A DÍLA LET TŘICÁTÝCH
Architektura a politika
Likvidace avantgardy a vznik totalitní architektury v SSSR a Německu
Česká reakce na recidivy historismu 
Bytová otázka 
Nájemné domy
Koldomy 

Vily, vilky a rodinné domky

Interiéry bytů ajejich minimalizace 

Veřejné funkcionalistické stavby

PRaha Jako BiteVNí Pole aRchitektů
 
Vztah avantgardy k historickým městům a památkám
Návrh SIA na přestavbu Starého Města
Studie Josefa Havlíčka
dílo státní regulační komise
Regulační plán Dejvic
Nová ministerstva
Obnova Pražského hradu a dalších památek
Pražské dominanty a „bílá místa“
 
aRchitektuRa Za soumRaku RePuBliky a Za okuPace
 
Soutěž na pomník TGM  a poslední předválečné akce
Nové proudy a teoretické koncepce na prahu války
Výstava Za novou architekturu a kritické bilance avantgardy
 
RoZPoRuPlNé dědictVí
 
Pouta anapětí mezinárodní avantgardy 
Poválečná kritika avantgardní architektury
Chmurný epilog
Zvoní hrana
Rozhovor s autorem (Patrik Šimon) 
Post scriptum (Vladimír Karfík)
Výběrová bibliografie
Jmenný rejstřík
Ediční poznámka
Fotografie
O autorovi

Nakladatelství Prostor, Praha 2021 (3. vydání), rozměr 160 x 240 mm, 648 s., čb., ISBN 978-80-7260-321-3