České země v 19. století II

České země v 19. století II
ISBN: 978-80-7286-280-1
Availability: in stock
including VAT
your price330,00 Kč
ps
Milan Hlavačka et al.

České země v 19. století

Proměny společnosti v moderní době

Monografie nabízí syntetický pohled na dějiny českého 19. století. Ale neočekávejte „velké vyprávění“, nýbrž kompozici mnoha pohledů, které se vzájemně prolínají a doplňují. Přesto nepostrádají jednotící princip. Naznačuje ho podtitul knihy s dvěma klíčovými pojmy – proměna a společnost. Právě společnost stojí v centru pozornosti, společnost neredukovaná na národ, třídu či zemi, ale společnost chápaná v mnohosti projevů politických, sociálních, hospodářských i kulturních proměn. Zřejmě v žádném jiném století neprodělala zdejší společnost tak zásadní transformaci jako v devatenáctém století.

Stručný obsah:

Kapitola V. - Proměny kolektivní identity: národ, jazyk, veřejnost
 • Od patriotismu k nacionalismu
 • Jazyk a politika
 • Veřejné mínění a společnost pod dohledem
Kapitola VI. - Nové civilizační trendy a proměny životních stereotypů
 • Modernizace
 • Proměny krajiny
 • Urbanizace
 • Kodifikace: trestní právo a vězeňství
 • Sekularizace
 • Byrokracie a byrokratizace
 • Medikalizace, biopolitika a zdravotní policie
Kapitola VII. - Vztahy s jinými zeměmi a národy a obrazy druhého
 • Česko-rakouské vztahy: státoprávní program a realita
 • Česko-uherské vztahy: respekt na dálku
 • Česko-německé vztahy: mezi obavou a respektem
 • Atraktivita románského světa
 • Slovanství, panslavismus a rusofilství
 • Obraz Čechů v polské společnosti: příklad Haliče
 • Český podíl na procesu modernizace jihovýchodní Evropy
Kapitola VIII. - Závěr
 • Čtyři faktory středoevropského 19. století
 • Jaké bylo 19. století
Summary
Literatura
Jmenný rejstřík

Historický ústav, Praha 2016, druhé doplněné vydání, rozměr 170 x 235 mm, 476s., česky, ISBN 978-80-7286-280-1