Chrám Matky Boží před Týnem

Chrám Matky Boží před Týnem
ISBN: 978-80-7422-649-6
Availability: in stock
including VAT
your price330,00 Kč
ps
Jana Peroutková
Chrám Matky Boží před Týnem
v období středověku

Monografie Chrám Matky Boží před Týnem v období středověku vznikla díky dlouholetému zájmu o tuto výjimečnou památku. Je založena především na zhodnocení významu architektonické skulptury chrámu a jejího dosahu v rámci pražského sochařství v období vrcholného a pozdního středověku.
Díky své mimořádné důležitosti na sebe tento staroměstský monument soustředil pozornost celé řady předních českých historiků a historiků umění. Kniha je věnována v hluboké úctě profesoru Jaromíru Homolkovi in memoriam, který se velmi výrazně zasloužil o poznání středověké podoby Týnského chrámu.

Obsah:

Úvodem
Kostel Panny Marie před Týnem v raném středověku
Kostel Panny Marie před Týnem v lucemburském období
  Umělecká výzdoba chrámu z lucemburského období
Dostavba chrámu Matky Boží před Týnem
Doba poděbradská
Doba jagellonská
Přehled kulturních dějin chrámu od 16. do 21. století
Závěrem
Přílohy
Historie chrámu v datech
Poznámky
Zdroje vyobrazení
Jmenný rejstřík
Místní rejstřík

NLN s.r.o., Praha 2020, rozměr 180 x 250 mm, 270 s., bar., česky, ISBN 978-80-7422-649-6