Cyril a Metoděj - doby, život, dílo / Cyril and Methodius - Their Era, Lives, and Work

Cyril a Metoděj - doby, život, dílo / Cyril and Methodius - Their Era, Lives, and Work
Záruka: 24 měsíců
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena495,00 Kč
ks
Kolektiv autorů

Cyril a Metoděj - doby, život, dílo / Cyril and Methodius - Their

Era, Lives, and Work


Před tisíciletím a jedním a půl stoletím vstoupili na teritorium prvního státu, k němuž se my obyvatelé České republiky hlásíme, dva příslušníci byzantské nobility. Aniž by to tušili, své životy spojili od té chvíle s oním státním útvarem. Už nikdy se nevrátili domů, za nemnoho let jeden z nich v důsledku vyčerpání a druhý pak na půdě Moravy odešli z tohoto světa. Přestože misie do středu Evropy byla z hlediska pozemské pouti obou bratří pouze výsečí, vykonali zde svá mistrovská díla.

Oněch čtyřicet měsíců pobytu na Rostislavově panství také dramaticky proměnilo intelektuální kontext tohoto státu a jeho postavení, vnímání a váhu v mezinárodních souvislostech. Právě zde se totiž křesťanský ritus realizoval poprvé ve slovanském jazyce. Výsadu liturgie v domácím jazyku si předtím hýčkali jen hebrejština, řečtina a latina.

Oba bratři – Konstantin a Michael –, dnes známí pod jmény Cyril a Metoděj naplňovali ve Velkomoravské říši křesťanskou misii. Nevstupovali ovšem do prostoru, kde křesťanství nebylo, měli předchůdce, ale až v díle těchto soluňských rodáků se duchovní křesťanský projekt v Pomoraví a Pováží dočkal prvního širokého uplatnění, akceptace a úspěchu.

Tato kniha je pak jednak monografickým solitérem, ale také doprovodnou publikací k uvedeným výstavním aktivitám. S pokorou k historii a vědomím neúplností poznaného její autoři laskavým čtenářům nabízejí resumé poznatků o jedné z nejvíce vzrušujících etap naší státnosti.

Obsah / Contens

Úvod / Introduction

Morava před příchodem byzantské misie - počátky christianizace (Luděk Galuška) / Moravia in the Period before the Arrival of the Byzantine Mission - the Beginnigs of Christianization

Cyrilometodějská misie na Velké Moravě (Vladimír Vavřínek) / Cyrillo-Methodian Mission un Great Moravia

Staroslověnské písemnictví cyrilometodějské a jeho rukopisné dochování (Václav Čermák) / Cyrillo-Methodian Old Church Slavonic Literature and Its Manuscript Tradition

Křesťanství v závěrečném období Velké Moravy (885-907) (Luděk Galuška) / Christianity in the final period of Great Moravia (885-907)

Stopy cyrilometodějské tradice v českém divadle (Jaroslav Blecha) / Traces of the Cyrillo-Methodian tradition in Czech theatre

Kancionálové písně o sv. Cyrilu a Metodějovi (František Malý) / Hymns to Sts. Cyril and Methodius

Janáčkova Glagolská mše a její kořeny (Jiří Zahrádka) / Janáček´s Glagolitic Mass and its roots

Cyrilometodějská reflexe v české literatuřa s společnosti (Zdeněk Drahoš) / The Cyrillo-Methodian reflection in Czech literature and society

Cyrilometodějský fenomén v reflexích nové české literatury (Martin Reissner) / The Cyrillo-Methodian  phenomenon in reflection of new Czech literature

Ohlasy cyrilometodějské tradice v lidové kultuře (Alena Kalinová) / Cyrillo-Methodian tradition in folk culture

Katalog / Catalog

Seznam vyobrazení, plánků a map / List of pictures, plan and maps