Dějiny českých dějin umění 1945-1969

Dějiny českých dějin umění 1945-1969
ISBN: 978-80-88308-11-9
Availability: in stock
including VAT
your price580,00 Kč
ps
Milena Bartlová
Dějiny českých dějin umění 1945-1969
Dějiny umění slouží vědě o člověku

Kniha poprvé představuje na základě rozsáhlého archivního studia a diskurzivní analýzy textů dějiny akademického oboru dějiny a teorie umění v nynějším Česku od konce druhé světové války do počátku normalizace. Specifikum oboru rozkročeného mezi vědou a uměním určuje konkrétní chronologické mezníky i výzkumnou metodu, jež si všímá jak diskurzivní roviny, tak i praxe. Dějiny umění jsou sledovány trojím způsobem: jako biografie významných osobností, jako institucionální dějiny vysokoškolských a muzejních oborových pracovišť a jako dějiny idejí či diskurzů. Pozornost se věnuje specifickým tématům, jako jsou genderový systém oboru, vztah k zahraničí a k německým vyhnancům, vztah k aktuálnímu umění atd. Kniha poskytuje plastický obraz jedné humanitní disciplíny v dynamickém historickém období zahrnujícím třetí republiku a vyrovnávání s válečnými lety, nástup diktatury KSČ a roky stalinismu, poststalinské období a dobu pražského jara. Zároveň je obecnějším příspěvkem ke kulturním dějinám této doby. Grafika Jan Čumlivski. Kniha vychází s podporou Grantové agentury ČR.

Obsah:

Předmluva
Půdorys
Časové nastavení
Lidé
Instituce a provoz
Komunikace
Mocenské vztahy
Diskurzy a události
Metody
Národ, lid a ti druzí
Cizina v letech studené války
Závěr: Dějiny umění slouží vědě o člověku
Tabulky

Zdroje a bibliografie
Poděkování
Jmenný rejstřík
Zdroje ilustrací
Summary

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Praha 2020, rozměr 155 x 215 mm, 552 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-88308-11-9