Dějiny jáchymovské mincovny a katalog ražeb I.

Dějiny jáchymovské mincovny a katalog ražeb I.
ISBN: 978-80-7395-335-5
Availability: in stock
including VAT
your price499,00 Kč
ps
Lubomír Nemškal, Petr Vorel

Dějiny jáchymovské mincovny a katalog ražeb I.

1519/1520-1619

Tato kniha je první částí dvousvazkové monografie o dějinách jáchymovské mincovny (1519 - 1671), doplněné o podrobný sběratelský katalog jáchymovských mincovních ražeb. Zahrnuje starší období od počátku pravidelné ražby mincí na přelomu let 1519/1520 do smrti krále Matyáše II. roku 1619, a to jak první fázi výroby v režii rodu Šliků (1519 - 1528), tak činnost mincovny vládní (1528 - 1619). Autorsky je kniha členěna na dvě části. Hlavní text o dějinách jáchymovské mincovny v letech 1519 - 1619 napsal PhDr. Lubomír Nemeškal, CSc. (1927 - 2002), dlouholetý pracovník Národního musea v Praze, který se problematikou jáchymovské mincovny dlouhodobě zabýval. Rozšířený text jeho starší knihy z roku 1964 však zůstal v důsledku autorova úmrtí jen v rukopise. Ten se stal základem textu první části této knihy. Druhou část knihy tvoří nově zpracovaný katalog jáchymovských ražeb z let 1519/1520 - 1619, jehož autorem je Petr Vorel. Tento katalog představuje dosud první souhrnný přehled jáchymovských mincí především pro období šlikovské (1519/1520 - 1528), pro které dosud neexistuje žádný souhrnný katalog s typologií ražeb. Katalog doplňuje obsáhlá obrazová příloha s fotodokumentaci jáchymovských ražeb, pro kterou byl poskytnut obrazový materiál jak z veřejných sbírek, tak i díky vstřícnosti několika významných domácích i zahraničních soukromých sběratelů.

Obsah

Dějny jáchymovské mincovny v letech 1519-1619

Předmluva
Jáchymovská mincovna ve šlikovském údobí
Jáchymovská mincovna v letech 1528-1545
Jáchymovská mincovna v letech 1545-1561
Jáchymovská mincovna v letech 1561-1573/1577
Jáchymovská mincovna v letech 1578-1619
Poznámky
Přílohy textové
Přehled použitých pramenů a literatury

Katalog jáchymovské mincovny v letech 1519/1520-1619
Komentář ke katalogu ražeb
Šlikovské ražby z let 1519/1520-1528 ražené jménem Ludvíka Jagellonského
Šlikovské ražby z let 1519/1520-1528 ražené jménem ražené jménem Ferdinanda I.
Vládní ražby z let 1528-1619
    Ferdinand I.
    Maxmilián II.
    Rudolf II.
    Matyáš II.
Odkazové zkratky katalogu ražeb
Mincmistrovské a jiné značky na jáchymovských mincích 1520-1619
Původ vyobrazení v knize
Seznam obrazových příloh

Univerzita Pardubice, r. 2010, rozměr 180 x 255, 278 s., čb, ISBN 978-80-7395-335-5