Dějiny kostela sv. Matěje v Praze-Dejvicích

Dějiny kostela sv. Matěje v Praze-Dejvicích
ISBN: ISBN 978-80-88258-33-9
Availability: in stock
including VAT
your price429,00 Kč
ps
Vojtěch Pokorný

Dějiny kostela sv. Matěje v Praze-Dejvicích


Kniha pojednává nejen o dějinách nejstarší křesťanské svatyně v pražských Dejvicích, ale i o minulosti lokality samotné, počínaje prvním osídlením v pozdní době kamenné až po současnost. Autor uvádí pomocí bohatého poznámkového aparátu na pravou míru mýty o nejstarších stopách lidské činnosti na Horní Šárce a o vzniku kostelíka sv. Matěje a navazuje v chronologickém sledu líčením zdejších událostí v následujících staletích.
Výzkum dobových archiválií a dalších pramenů dal vzniknout monolitnímu textu, který osvětluje dnes již téměř zapomenutou historii. Autor předkládá doposud nezpracované téma a otevírá nová poznání o našich předcích na pozadí velkých dějin českých zemí.Přestože jde o odbornou literaturu, je kniha svým pojetím čtivá i pro širší veřejnost. Čtenář se zde mimo jiné dozvídá o počátcích a postupném rozšíření slavné matějské pouti. Ta byla do nedávné minulosti spjatá právě s kostelem sv. Matěje. K neméně zajímavě popsaným svatomatějským tématům patří vedle dalších proslulý perníkový betlém či kostel sv. Matěje očima umělců.
Text lektorovali čtyři recenzenti, z nichž každý se soustředil na epochu, ve které je uznávaným odborníkům – tedy na prehistorii, středověk, baroko a novověk. Publikace je doprovozena množstvím archivních i současných snímků, historických grafik a map, jež ústřední téma velmi dobře dokreslují a oživují.

Obsah:

Předmluva

Dějiny chronologicky
Hornošárecké návrší v dobách prehistorických
Legenda o založení kláštěra v Hájkově Kronice české
Proboštství svatovítské kapituly
První doložitelná historie
Od husitské revoluce ke stavovskému povstání 1420-1618
Barokní doba v Dejvicích 1620-1771
Nový kostel v roce 1771 a počátky jeho duchovní správy
Josefínský rok 1784
Školství u Svatého Matěje
Historie svatomatějské farnosti 1800-1914
Farářem p. Rudolf Horský
Konflikty s antiklerikální částí společnosti
Útrapy za Velké války 1914-1918
První léta v nové republice 1918-1927
Období duchovních vybraných hlavním městem Prahou 1927-1971
Duchovní správa za P. Jana Machače 1971-2002
Nejnovější historie 2002-2022

Další svatomatějská témata
Kněží u kostela sv. Matěje
Další kostely a kaple na území farnosti
Popis kostela
Historie zvonů u Svatého Matěje
Matějská pouť
Kostel sv. Matěje a matějská pouť očima umělců
Svatomatějský hřbitov

Poznámky
Seznam použitých pramenů a literatury
Seznam zkratek

Nakladatelství FOIBOS BOOKS, Praha r. 2022, rozměr 175 x 240 mm, 159 s., bar., česky, ISBN 978-80-88258-33-9