Dějiny staveb 2001

Dějiny staveb 2001
ISBN: 80-86596-02-8
Availability: in stock
including VAT
your price270,00 Kč
ps
Obsah:

Milena Hauserová: Zakladatelé
Jan Anderle a kol.: Opevnění Plzně v nálezech poslední doby
Jiří Bláha: Kresebná rekonstrukce dvou zaniklých krovů na Jičínsku
T. Čechák, M. Kubelík, L.Musílek: Ionizující záření při studiu stavebních památek
Martin Ebel: Rozměry cihlářských výrobků
Jan O. Eliáš: Dům pánů z Kunštátu v Brně
Zdeněk Fišera: Skalní hrady francouzsko-německého pomezí
Karel Foud: Roubené patrové sýpky severního Plzeňska
Milena Hauserová: Domy s vysokými síněmi
Petr Heřman: Románská podoba kostela v dolních Lomanech
Vít Honys: Barokní přestavba kostela sv. Martina ve Rtyni nad Bílinou
V. Jesenský, M. Rykl: Hloubkový stavebněhistorický průzkum pro potřeby památkové péče
Tomáš Karel: Dům zvaný "klášter" čp. 117 v Rokycanech
František Kašička: Tvrz a zámek Chvaly ve stavebněhistorických proměnách
Pavel Kodera: Co vzala voda - dokumentace průzkumu zátopové oblasti vodního díla Orlík
Luděk Krčmář: Ikonografický pramen k úpravě hradu Buben Klubem československých turistů
Ondřej Malina: Krb v paláci hradu Pořešína
D. Merta, M. Peška: K počátkům zděné profánní architektury v Brně
Milan Novobilský: Úvaha o některých komunikačních schematech hradu Rábí
Michal Panáček: Dokumentace a stavebně historická analýza krovu kostela sv. Kříže v České Lípě
Karel Pavelka: Založení fotogrammetrické databáze památkových objektů
Milan Pavlík: Rozbor klenby kostela sv. Josefa v Obořišti
Jiří Schierl: Areál zámku v Toužimi - nové poznatky stavebně historického vývoje
Jiří Slavík: Vyhodnocení nálezů při statickém zajištění a opravě fasád hradu Rychmburku
Josef Smitka: Židovské osídlení a historismus v lidové architektuře ve Slatině
Jan Sommer: Poznámka k průzkumům a dokumentaci historických krovů
J. Škabrada, M. Ebel: Principy proměny vytápěcích systémů v 19. století
Jan Štětina: Hrad Blansko a jeho stavební vývoj
Jiří Varhaník: K možnostem datování fortifikační architektury
Radim Vrla: Dendrochronologický průzkum hradů na Zlínsku
Lubomír Zeman: Utajený tvůrce vrcholně barokní podoby zámecké zahrady v Ostrově nad Ohří

Klub Augusta Sedláčka Plzeň a Fakulta architektury ČVUT v Praze, Plzeň 2001, rozměr 210 x 297 mm, 206 s., čb., česky s krátkými německými resumé, ISBN 80-86596-02-8