Diagnostika dřevěnných konstrukcí

Diagnostika dřevěnných konstrukcí
ISBN: 978-80-87438-6-40
Availability: in stock
including VAT
your price429,00 Kč
ps
Michal Kloiber, Miloš Drdácký

Diagnostika dřevěnných konstrukcí

Publikace je určena pro všechny odborníky zabývající se dřevěnými konstrukcemi jak v historických budovách, tak i v nových konstrukcích, při zjišťování závad a biotického a abiotického napadení. Publikace se věnuje podmínkám a postupům diagnostiky, neinvazním i invazivním metodám a doporučením na údržbu a opravy dřevěných konstrukcí.

Obsah

Úvod
Základy diagnostiky dřevěnných konstrukcí
  • Potřeba diagnostiky dřevěných konstrukcí
  • Podmínky pro diagnostiku dřevěných konstrukcí
  • Postup diagnostiky dřevěných konstrukcí: Příprava podkladů / Předběžný vizuální průzkum / Základní průzkum / Upřesnění požadavků projektanta / Předběžná zpráva o stavu dřevěné konstrukce / Podrobný průzkum / Diagnostická zpráva o stavu dřevěné konstrukce / Doporučení pro opravy a údržbu
Metody diagnostiky dřevěných konstrukcí
  • Neinvazivní metody: Vizuální hodnocení / Měření vlhkosti dřeva / Šíření elastických vln / Akustická tomografie / Akustická emise / Radiografie / Georadar
  • Částečně invazivní metody s hodnocením v terénu: Zarážení trnu / Odporové vrtání / Zatlačování trnu / Vytahování vrutu / Zatlačování kuličky / Roztlačování čelistí ve vrutu / Endoskopie
  • Částečně invazivní metody s odběrem malých vzorků: Zkoušení radiálních vývrtů / Zkoušení malých tahových vzorků / Identifikace dřeva / Identifikace biotického poškození
Literatura
Poděkování

Informační centrum ČKAIT, Praha 2015, 165 x 245 mm, 157 s., bar., česky, ISBN 978-80-87438-6-40