Die Schatz- und Kunstkammer Kaiser Rudolf II. in Prag. Inventare und Listen

Die Schatz- und Kunstkammer Kaiser Rudolf II. in Prag. Inventare und Listen
ISBN: 978-80-88283-64-5
Availability: in stock
including VAT
your price350,00 Kč
ps
Jürgen Zimmer
Die Schatz- und Kunstkammer Kaiser Rudolf II. in Prag
Inventare und Listen im Kontext weiterer Quellen von 1576 bis 1860

Studia Rudolphina, Sonderheft 03

Práce je zaměřena na sbírky Rudolfa II. v Praze a jejich osudy ve světle inventářů z let 1576 až 1860. Konkrétnější představu o obsahu a hodnotě dnes zcela rozptýlených sbírek je možné získat především pomocí pramenů, které však byly od 19. století publikovány na mnoha různých místech. Práce shromažďuje údaje o šedesáti inventářích a seznamech uspořádaných v chronologickém řazení se všemi dostupnými informacemi (popis, datování, uložení) a doplněné vysvětlujícími texty, které usnadňují chápání těchto pramenů v širším kontextu vzniku rudolfínských sbírek, jejich historie a umístění v Praze i jejich rozptýlení během dalších staletí. Práci, doplněnou 25 dokumentačními fotografiemi, uzavírá obsáhlá bibliografie a jmenný rejstřík. Předkládaná publikace Jürgena Zimmera je přehledným, poučeným a nepostradatelným základem pro veškeré budoucí bádání o sbírkách Rudolfa II.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort
Die Sammlungen in Prag
  Einleitung
  Die Sammlungen und ihre Geschichte in Kürze
  Die Orte  der Sammlungen
  Notizen von Besuchern
  Wege der Forschung zum Inhalt der Sammlungen
  Vom Nutzen der Verzeichnisse

Inventare und Listen im Kontext
  Vorbemerkung
  Beginn und Erweiterung 1576 bis 1611
  Die Sammlungen als Erbmasse - 1612 bis 1620
  Die in Prag verbliebenen Sammlungen
  Neuanfang nach dem Krieg und weitere Geschichte 1650-1782
  Von Versteigerung zu Versteigerung 1782 bis 1860

Anlage
Personal
Quellen un Literatur
Namenregister

Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, Praha 2021, rozměr 200 x 250 mm., 239 s., bar., německy, ISBN 978-80-88283-64-5