Doba popelnicových polí a doba halštatská

Doba popelnicových polí a doba halštatská
ISBN: 978-80-86869-13-1
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena270,00 Kč
ks
Obsah:

Miroslav Vobecký, Marek Fikrle: Jaroslav Frána
Rastislav Korený: XI. konference o době popelnicových polí a době halštatské

Články:
Jan Bouzek, Vít Vokolek: Křepenice a periferní krátkodobá osídlení v době popelnicových polí
Tomáš Zachar, Robert Malček: Sídliskové nálezy pilinskej kultury ze Zvolena - Podborovej. Príspevok k problematice osídlenia oblasti Slovenského stredohoria v strednej dobe bronzovej.
Jakub Halama, Radko Sedláček: Nové žárové hroby z Mohelnice
Jaroslava Pavelková: Dosavadní výsledky antropologické analýzy žárového pohřebiště kyjatické kultury v Cinobani (roky 2008 a 2009)
Rastislav Korenný, Leona Töröková, Jaroslav Frána, Marek Fikrle, Jiří Chlasták: Dva hroby z mladší doby bronzové z Žebráku, okr. Příbram.
Jakub Halama: První nález meče typu Königsdorf na Moravě
Ondřej Chvojka, Tereza Šálková: Březnice u Bechyně. K interpretaci sídelního areálu z mladší doby bronzové se žlábkovitými objekty.
Zuzana Bláhová-Sklenářová: Nádoby z pozdní doby bronzové s motivem stromu z Turnova.
Michaela Mácalová, Jan Frolík: Bylanské sídliště na polykulturní lokalitě v Praze 9 - Černém Mostě
Arkadiusz Tajer, Vendula Vránová: Halštatská sídelní struktura na příkladu sídliště v Křenovicích.
Petr Kos: Halštatské hroby z Hrušovan u Brna.

Postery
Martina Ohlídalová, Marika Tisucká: Nálezy usní z mohylových pohřebišť střední doby bronzové
Andrea Němcová: Žárové pohřebiště knovízské kultury v Dřevčicích u Brandýsa nad Labem
Ondřej Chvojka, Jaroslav Jiřík, Martin Pták, Jiří Fröhlich, Jan Michálek, Martin Pták, Jiří Fröhlich, Jan Michálek, Tereza Šálková: Archeologické výzkumy objektu z pozdní doby bronzové v areálu nemocnice v Písku - předběžná zpráva.

Hornické muzeum Příbram, r. 2010, rozměr 210 x 297 mm, 223 s., čb., česky s německými resumé, ISBN 978-80-86869-13-1