Dokumentace kampanologických památek (metodika)

Dokumentace kampanologických památek (metodika)
ISBN: 978-80-7480-100-6
Availability: in stock
including VAT
your price290,00 Kč
ps
Petr Vácha

Dokumentace kampanologických památek (metodika)

Určování hmotnosti zvonů a jejich zvukového obrazu (památkový postup)

První část se věnuje zvonům a hodinovým cimbálům, jejich stanovištím (objektům, kde se nacházejí), užívání, technickému stavu, terénní dokumentaci a její konfrontací s prameny a literaturou. Upozorňuje na mnohé, při dokumentaci opomíjené skutečnosti a na variabilitu, s kterou se lze v terénu setkat, představenou četnými vyobrazeními s vysvětlujícím textem. Je připojen slovník vybraných pojmů. Druhá část se zabývá určováním hmotnosti zvonů a vysvětluje souvislost mezi velikostí a hmotností zvonu s jeho zvukovou stránkou. O zvukové stránce pojednává v šíři, kterou v dosavadní české literatuře nenalezneme.

Obsah

Úvod
 • Stav poznání
 • Účel metodické publikace
 • Cíle kampanologického výzkumu
Zvonová stanoviště
 • Druhy objektů a jejich vyhledávání
 • Prostorová odentifikace a lokalizace
 • Umístění zvonů v objektech
 • Zvonové stolice
 • Venkovské zvoničky
Zvonový inventář
 • Zvony a hodiné cinbály
Výroba zvonů
Popis zvonu
 • Zvon
 • Výzdoba
 • Nápisy na zvonech
Vybavení zvonu a rozeznění
 • Srdce
 • Zavěšení zvonů a hodinových cimbálů
 • Pohyblivé zavěšení zvonu
 • Specifické řešení
 • Typologie zvonových hlav
Ložiska
Pohony
 • Pohon lidskou silou
 • Elektropohony
Užívání
 • Jméno a funkce jednotlivých zvonů
 • Zvonění
 • Slyšitelnost zvonů
 • Zvonohry
 • Náhražky a atrapy
 • Vanovické zvonění
 • Velikonoční řehtačky a klapačky
Evidence a dokumentace
 • Soupis zvonů
 • Terénní dokumentace
Stav
 • Stanoviště
 • Zvon
 • Srdce
 • Zavěšení
Bezpečnost práce
Zpracování informací
 • Texty
 • Databáze
 • Digitální mapa
 • Práce s literaturou a prameny - konfrontace s realitou
Evidence kulturních památek a předmětů kulturní hodnoty
Přílohy
Slovník vybraných pojmů
Literatura (výběr)

Národní památkový ústav, Praha 2018, rozměr 200 x 240 mm, bar., česky, ISBN 978-80-7480-100-6