Dřevěné konstrukce. Příklady a řešení podle ČSN 73 1702

Dřevěné konstrukce. Příklady a řešení podle ČSN 73 1702
ISBN: 978-80-87438-16-9
Availability: in stock
including VAT
your price465,00 Kč
ps
Volker Krämer

Dřevěné konstrukce

Příklady a řešení podle ČSN 73 1702

Modifikovaný překlad druhého vydání sbírky příkladů podle DIN 1052:2008. Cílem knihy je poskytnout uživatelům ČSN 73 1702 ucelenou a přehlednou pomůcku, pomocí které mohou řešit řadu případů posuzování, často se vyskytujících v praxi. Kniha je rozdělena do tří částí: v první části jsou probrány spojovací prostředky, v druhé části konstrukční prvky a ve třetí části jsou vzorce a tabulky pro jednoduché a rychlé předběžné dimenzování spojovacích prostředků a konstrukčních prvků. Příklady jsou v případě potřeby rozšířeny s ohledem na změněné vlastnosti materiálu a pozměněné, popř. částečně nové postupy posouzení. V každém příkladu je vedle zadání a náčrtu stručné vysvětlení postupu řešení a odstavec pro předběžné dimenzování. Řešení je podrobně provázeno použitými vzorci a na okraji každé strany jsou uvedeny odkazy, kde lze výchozí hodnoty nebo vztahy nalézt.

Stručný obsah

Spoje s hřebíky
Spoje s kolíky a přesnými svorníky
Spoje se sponkami
Spoje s vlepovanými závitovými tyčemi
Spoje s vruty do dřeva
Spoje se speciálními hmoždíky
Spoje se zubovitým spojem
Tesařské spoje
Tažené pruty
Tlačené pruty
Nosníky namáhané ohybem jednodílné
Nosníky namáhané ohybem vícedílné
Krokve a vaznice
Konstrukční prvky při kombinovném namáhání
Nosníky z lepeného lamelového dřeva

INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Praha 2011, rozměr 165 x 235 mm, 318 s., ISBN 978-80-87438-16-9