Dřevěné kostely Těšínska a severovýchodní Moravy

Dřevěné kostely Těšínska a severovýchodní Moravy
Availability: in stock
including VAT
your price240,00 Kč
ps
Romana Rosová

Dřevěné kostely Těšínska a severovýchodní Moravy

Z úvodního slova autorky:
Předkládaná publikace se skládá ze dvou částí. Tou první, rozdělenou do pěti kapitol, je uvedení do problematiky dřevěných kostelů se shrnutím dosavadních názorů na dané téma. Zabývá se počátkem zájmu o dřevěné kostely a historií bádání o nich, dále konstrukcemi a materiály, následuje kapitola o otázkách dispozice, uspořádání interiéru a výzdobě. V poslední kapitole jsou řešeny otázky typologie, proměny forem a jejich vývoj v čase.
...
Druhá, rozsáhlejší část, je věnována jednotlivým kostelním stavbám. Zde se pokouším co nejpřesněji a nejrozsáhleji postihnout jejich stavební vývoj včetně datace výstavby, která mnohdy není přesně určena. Proto bylo nutné komparovat výpověď písemných pramenů s dendrochronologickým průzkumem a nerpřímými doklady. Kostely jsou seřazeny chronologicky, podle data svého předpokládaného vzniku, zároveň ale podle typové příbuznosti.

Obsah
Předmluva
Úvod
Počátky zájmu o dřevěné kostely a dosavadní bádání
Konstrukce a materiály
Dispozice, interiér, výzdoba
Typologie kostelů a stavební vývoj

Kostel sv. Ondřeje v Hodslavicích
Kostel Božího těla v Gutech
Kostel sv. Kateřiny v Ostravě-Hrabové
Kostel sv. Mikuláše v Nýdku
Kostel Všech svatých v Sedlištích
Kostel Nanebevstoupení páně v Dolních Marklovicích
Kostel sv. Michala archanděla v Řepištích
Kostel sv. Antonína paduánského na Prašivé
Kostel sv. Petra a Pavla v Albrechticích
Kostel sv. Bedřicha v Bílé
Kostel Panny Marie pomocnice křesťanů na Grúni
Kostel Povýšení sv. Kříže v Bystřici
Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hrčavě
Závěr
Základní literatura
Výběr pramenů
Summary