Druhá příroda / Second Nature

Druhá příroda / Second Nature
ISBN: 978-80-86863-86-3
Availability: in stock
including VAT
your price300,00 Kč
ps

Jan Horčík, Ondřej Dadejík, Pavel Sterec a Jan Brož

Druhá příroda / Second Nature

Kniha Druhá příroda se zabývá fenoménem „politizované“ přírody. Pojednává o lesích, které byly navrženy a vysazeny člověkem jako památníky či monumenty a o hranicích mezi samorostlým a lidským. Pokouší se uchopit a zároveň nepopřít napětí vznikající mezi přírodou formovanou k účelům ideologií na straně jedné a přirozeným prostředím, které ji obklopuje a naturalizuje na straně druhé.
Tento konflikt je základním tématem knihy a neukazuje se jako výzva k „odevzdanému“ návratu do panenského stavu, ale jako hybatel procesu tvorby – vytváření nového. Téma je rozvíjeno skrze případovou studii, jejímž cílem je postihnout fenomén lesů vysazených v různých dobách a na různých místech tak, aby manifestovaly konkrétní politické sdělení nebo se staly monumentálním odkazem. V knize jsou zahrnuty fotografie z lesů vysazených okolo poloviny dvacátého století do tvarů slov Hitler (Česká republika), Tito (Bosna a Hercegovina), Lenin (Bělorusko) a Les obětí holocaustu (Izrael).
Poslední z fotografických množin dokumentuje výsadbu nového Lesa růstu (Česká republika). Kniha postupně prozkoumává důvody fascinace lesem jako přírodním prostředím, lesem jako monumentem a ruinou, a nakonec uměním, které je motivováno touto fascinací a snaží se tento efekt zachytit či znovuvytvořit. Rozpory, které zažíváme v těchto lesích, nakonec zachycuje i její struktura.
Grafická úprava Parallel Practice (Jan Brož a Michal Landa).

Obsah:

Úvod

Mapy případových lesů
Hitler
I. Les jak text: o možnostech výkladu přírody jako "knihy znaků"
Lenin
II. Les jako monument a ruina: o stálosti a plynutí
Tito
III. Záměrnost a nezáměrnost: o perspektivě
6 000 000: (Les martyrů)
IV. Ideologie krajiny: o možnostech subverze
Les růstu
V. Epilog: Konec umění a znovuzrození přírodní krásy

Bibliografie