Dům pasíře Prokopa v Táboře

Dům pasíře Prokopa v Táboře
Availability: in stock
including VAT
your price90,00 Kč
ps

Rudolf Krajíc a kol.


Dům pasíře Prokopa v Táboře. Archeologický výzkum odpadní jímky v domě čp. 220


Obsah: 

Úvod

Historická a architektonická podoba domu čp. 220

Historická odpadní jímka - nálezová situace

Deskripce materiálu: Kuchyňská a stolní keramika / Kamnářská keramika - kachle / Sklo / Dřevo / Kůže / Textilie / Kovy / Mince / Osteologický materiál / Paleobotanický materiál / Ostatní

Analýza materiálu: Kuchyňská a stolní keramika / Kamnářská keramika - kachle / Sklo / Dřevo / Kůže / Textilie / Kovy / Mince / Osteologický materiál / Paleobotanický materiál / Ostatní

Pasíř Prokop - řemeslo a výrobky

Shrnutí poznatků 

Závěr

Použitá a doporučená literatura