Elementy knižní vazby

Elementy knižní vazby
Dostupnost: do 14 dní
s DPH
Vaše cena300,00 Kč
ks
Jan Hybner

Elementy knižní vazby


Knížka je určena zejména grafikům, návrhářům knižních adjustací. Měla by je osmělit k použití konstrukce při výtvarném zpracování knižních vazeb. Současní designéři se při výtvarném návrhu konstrukce vazby dotýkají pouze okrajově. Na úpravě knihy pracují většinou prostřednictvím počítače a z použití konstrukce pro výtvarné účely mají obavy právě z důvodu její nedostatečné znalosti. Dávají přednost jiným dostupným složkám výtvarného zpracování (materiálu nebo vnější tvarové úpravě) a konstrukci řeší volbou typizované knižní vazby. Autor chce v této drobné publikaci představit konstrukci z trochu jiného úhlu pohledu, a to jako předmět kreativní úpravy prostřednictvím jednotlivých konstrukčních elementů. Elementy knižní vazby navazují na předchozí titul Stavíme knižní vazbu (UMPRUM, 2015), ve které byly jednotlivé konstrukční prvky definovány.Nyní budou představeny v oborovém, výtvarném i technologickém kontextu.

Autor čerpá inspiraci v pedagogických metodách Bauhausu, které jsou založeny na výstavbě výtvarného díla z elementárních výtvarných prvků. Konstrukční prvky knižní vazby jsou použity jako díly stavebnice. Výtvarné hodnoty předmětu je dosaženo vzájemnou kombinací prvků do funkčních a estetických celků. Na „předškolu“ elementárních prvků navazuje jejich použití při tvořivé práci s knižní vazbou. Konstrukční práce je rozvíjena pomocí tematických úkolů a řešení úkolu spočívá v použití funkcionálních prvků jako prvků výtvarných. Výtvarná práce s konstrukcí se uplatňuje v užitém umění obecně. Proto by snad koncept výuky, založený na definici jednotlivých prvků struktury, mohl být platný i v jiných umělecko-řemeslných oborech.

Obsah:

Úvod

Inspirace Bauhausem

Analýza konstrukčních prvků, simplifikace konstrukčních pravidel

1 Sestavení knižního kompletu
1A Jednotlivé díly
1B Dvoulisty
1C Složky

2 Spojení knižního kompletu do knižního bloku
2A Spojení nastavením do délky
2B Spojení "do bloku"
2C Šití po složkách

3 Připojení obalu
3A Připojení obalu současně se spojením knižního bloku
3B Přopojení obalu na spojený knižní blok
3C Obal není pevně spojen s knižním blokem

Přehled vzájemných kombinací konstrukčních prvků knižní vazby

Tvůrčí práce s konstrukčními prvky

Závěr
Literatura

UMPRUM, Praha 2017, 123 str., 120 x 195 mm