Encyklopedie českých klášterů

Encyklopedie českých klášterů
ISBN: 9788085983173
Availability: in stock
including VAT
your price560,00 Kč
ps
Pavel Vlček, Petr Sommer, Dušan Foltýn

Encyklopedie českých klášterů

Kniha představuje první pokus o souhrnný přehled české monastické architektury od středověkých počátků po josefinské reformy a výběrově i do 19. a 20. století. Početný autorský kolektiv různého odborného zaměření přinesl v řadě případů zcela nové poznatky vyplývající z nepublikovaných stavebně-historických průzkumů či archeologických výzkumů. Různé profese tří hlavních autorů (historik umění, archeolog, historik) umožnily širší postižení souvislostí, i když se kniha zaměřuje předně na architektonický vývoj.

Obsah

Předmluva
V labyrintu forem zasvěceného života
Tisíc let vzestupů a pádů řeholního života v Čechách
Vývoj benediktinského kláštera před christianizací Čech
Stavební benediktinské schéma v christianizovaných Čechách
Architektonický vývoj středověkých konventů
Architektonický vývoj novověkých konventů
Slovník řádů a kongregací
Slovník lokalit
Slovník odborných výrazů
Seznam literatury
Mapa lokalit
Přehled zkratek řeholních řádů a kongregací
Rejstřík

Nakladatelství Libri, Praha 1998, rozměr 150x205 mm, 778 str.m čb., ISBN 9788085983173