Encyklopedie pravěkých pokladů v Čechách

Encyklopedie pravěkých pokladů v Čechách
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena950,00 Kč
ks
Lubor Smejtek / Michal Lutovský / Jiří Militký
Encyklopedie pravěkých pokladů v Čechách
 
Kniha shrnuje údaje o více než 900 pravěkých a raně středověkých depotech nalezených v Čechách, počínaje hromadnými nálezy kamenných nástrojů z mladší doby kamenné a konče denárovými poklady první poloviny 11. století. Těžiště celé práce spočívá ovšem v depotech z doby bronzové, obsahujících nepřebernou škálu výrobků z dob rozkvětu bronzového kovolijectví. Výrazné je také zastoupení nálezů keltských a římských mincí. Nedílnou součástí soupisu depotů jsou i stovky kresebných či fotografických vyobrazení nalezených předmětů. Heslům o jednotlivých nálezech předcházejí kapitoly o charakteru a vývoji deponování.
 
Obsah:
 
Předmluva
 
Ukládání depotů v pravěku a v raném středověku (Michal Lutovský)
 
Vybrané kapitoly o pravěkém a raně středověkém deponování v Čechách
Nástin problematiky deponování v době bronzové (Lubor Smejtek)
Depoty a hromadné nálezy keltských a řeckých mincí (Jiří Militký)
Depoty a hromadné nálezy římských a raně byzantských mincí (Jiří Militký)
Epilog a nový začátek: poklady raného středověku (Michal Lutovský)
 
Archeologie, depoty a detektory (Jiří Militký)
 
Historie jednoho objevu aneb Bývalo to jednodušší
 
Hromadné nálezy z pravěku a raného středověku v Čechách. Slovník lokalit A - Ž
 
Seznam hromadných nálezů řazený podle období
 
Terrminologie a typologie
 
Prameny a literatura
 
O autorech