Erich Mendelsohn. Dynamika a funkce.

Erich Mendelsohn. Dynamika a funkce.
ISBN: 978-80-904096-2-0
Availability: in stock
including VAT
your price199,00 Kč
ps
Erich Mendelsohn

Dynamika a funkce

Vize kosmopolitního architekta

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy Erich Mendelsohn Dynamika a funkce - Vize kosmopolitního architekta v Domě umění – Kabinetu architektury 22. května – 5. července 2009 pořádané Galerii výtvarného umění v Ostravě a SPOK – spolkem pro ostravskou kulturu pod záštitou generální ředitelky Národního památkového ústavu Nadi Goryczkové.
Výstava vytvořená Institutem pro zahraniční vztahy (IFA) a kurátorkou Reginou Stephan od roku 1999 putuje po světě a představuje dílo světoznámého německo-židovského architekta Ericha Mendelsohna (1887–1953) prostřednictvím skic, plánů, fotografií a modelů. Její repríza pořádaná Galerií výtvarného umění v Ostravě a SPOK – spolkem pro ostravskou kulturu, ve spolupráci s Goethe-Institutem Praha a pod záštitou generální ředitelky Národního památkového ústavu Nadi Goryczkové, v ostravském Domě umění se uskutečnila od 22. května do 5. července 2009. V katalogu jsou uveřejněny texty kurátorky, doprovázející samotnou expozici.

Druhá část publikace je věnována studii Martina Strakoše „Erich Mendelsohn v Československu a obchodní dům Bachner“ o jediném realizovaném díle tohoto architekta v meziválečném Československu a současně o jeho poslední realizaci v kontinentální Evropě. Text se v úvodní části věnuje recepci Mendelsohnova díla v českém prostředí, mimo jiné v pracích Karla Teigeho, Viléma Dvořáka a jiných. Současně dokládá, jak jeho dílo inspirovalo architekty. V Moravské Ostravě ve 20. letech 20. století vznikla skupina obchodních domů firem RIX, Brouk a Babka, Textilia nebo ASO, reflektujících architektonické ideje modernismu. Také Mořic Bachner s manželkou Amálií, kteří provozovali obchod s domácími potřebami, chtěli soudobým způsobem vyřešit problém s nedostatkem obchodních prostor. V srpnu 1932 získali stavební povolení, aby postavili na nároží Zámecké a Puchmajerovy ulice moderní obchodní dům podle návrhu E. Mendelsohna. Objekt byl dokončen koncem září 1933. Pětipatrová budova upoutávala pozornost svou architekturou, ozvláštněnou reklamními poutači. Za války byla jako židovský majetek arizována a silně poškozena, po válce ji nakrátko řídil Erich Bachner. Po únorovém komunistickém puči v roce 1948 byla znárodněna. Koncem 60. let se plánovala přestavba obchodního domu na velké nákupní centrum. Za kulturní památku byl dům poprvé navržen již roku 1971, ale stal se jí až v roce 1984. Přesto současný stav budovy není dobrý, byť dosud slouží původnímu účelu.

Závěr katalogu tvoří „Životopis v datech“ o základních bodech života Ericha Mendelsohna, sestavený kurátorkou výstavy.

Obsah:

Slovo úvodem - Dr. Heinrich Blömeke, ředitel Goethe Institutu Praha
Regina Stephan: Úvodní slovo k výstavě / Erich Mendelsohn - Dynamika a funkce

Regina Stephan:
Erich Mendelsohn (1887-1953)
Mendelsohn o Evropě
Mendelsohn o politice
Mendelsohn o Palestině
Mendelsohn a umění
Mendelsohnova kancelář - projekty, plánování, realizace
Einsteinova věž v Postupimi
Stavby pro vědu
Nábytek a svítidla
Urbanismus
Stavby pro židovské společenství
Synagogy a centra židovských obcí v USA
Obchodní domy a přestavby obchodů
Obchodní domy, obchody a obchodní centra
Administraticní budovy v Berlíně
Administraticní budovy v Berlíně, Londýně a Jeruzalémě
Nemocnice
Vily v Saské Kamenici a v Berlíně
Vila Am Rupenhorn v Berlíně
Vily v Anglii, Palestině a v USA
Stavby pro výstavní účely a kulturní aktivity
Továrny
Zachování budov Ericha Mendelsohna

Matin Strakoš:
Erich Mendelsohn v Československu a obchodní dům Bachner
Ohlas v české architektuře 20. a 30. let
Obchodní domy Moravské Ostravy
Obchodní dům Bachner v Moravské Ostravě
Osudy po válce

Regina Stephan:
Erich Mendelsohn: Životopis v datech

Přilohy
Zusammenfassung
Summary

Vydal SPOK - spolek pro ostravskou kulturu, Ostrava 2009, 83 str., 210 x 230 mm, čb, anglické a německé resumé, ISBN 978-80-904096-2-0