Ex-pozice

Ex-pozice
ISBN: 978-80-87989-51-7
Availability: in stock
including VAT
your price380,00 Kč
ps
Martina Pachmanová (ed.)

Ex-pozice: O vystavování muzejních sbírek umění, designu a architektury

Sborník Ex-pozice je věnovaný aktuálním otázkám spjatým se stálými expozicemi výtvarného umění a vizuální kultury. Je výsledkem týmové práce studenek a studentů Katedry teorie a dějin umění UMPRUM. Muzea umění se v posledních bezmála dvaceti letech stala v oboru dějin umění a vizuální kultury důležitým tématem: muzejní tradice je z různých hledisek podrobována kritickému zkoumání. K akviziční činnosti, vystavování a prezentaci se přistupuje nejen jako k jednomu ze způsobů historizace artefaktů a k formě estetického prožitku, ale rovněž jako ke společenským a ideologickým praktikám a nástrojům moci. Jakkoli rozsáhlá je zahraniční literatura právě na poli muzejnictví a muzeologie, je překvapivé, jak málo pozornosti se v ní věnuje stálým či dlouhodobým expozicím. V českém prostředí se muzeum jako místo interdisciplinárního a kritického zkoumání do centra některých odborníků zásadněji dostává až v posledním desetiletí. Smyslem sborníku, jehož záběrem je nejen prezentace, ale rovněž vnímání sbírkových předmětů v galerijních a muzejních expozicích a jejich propagace v českém prostředí i v zahraničí, je alespoň dílčím způsobem přispět ke zlepšení této situace. Kromě studentských příspěvků jsou ve sborníku rovněž texty vynikajících zahraničních odbornic a odborníků - Márie Oriškové, Khadije von Zinnenburg Carroll, Danielle Rice, Helen Charman a  Karla-Siegberta Rehberga. Grafika Róbert Szabó

Obsah:

Martina Pachmannová: Úvod. Krátkké expozé k Ex-pozici

1. Současnost v muzeu umění
 • Mária Orišková: Zbierky umeleckých diel a zbierky príbehov: Antikanonické gestá súčasných múzeí umenia
 • Khadija Carrol La: Od objektu k projektu: Umělecké intervence v muzejních sbírkách
 • Klára Hudáková - Kristýna Péčová: Umělecké intervence ve stálých sbírkách nového tisíciletí
2. Muzeum, kánon, ideologie
 • Dávid Gabera: Sebereflexia ako cesta k prezentácii "inakosti"
 • Matěj Forejt: Nechtěné umění? Pozice nepohodlných děl v soudobém diskursu (a stálých expozicích)
 • Karl-Siebert Rehberg: Mezi skandalizací a vytěsněním: Vizualizace NDR na výstavách a v muzeích po roce 1989
 • Natálie Drtinová: "Kvérování" muzeí: (Ne)možnost vystavování queer historie, umění a identit
 • Pavla Rousková: Potenciál periferie aneb utajované poklady regionálních sbírek
3. Užitkové předměty v muzeu
 • Helen Charman: V čem jsou kurátorské výstavy designu jiné a čím jsou přitažlivé
 • Klára Peloušková: Od "dobrého designu" k designu jako nositeli sociálních vztahů: Ke stálým expozicím designu 20. a 21. století
 • Michal Vaníček: Dát oděv na odiv. Současné přístupy k vystavování (nejen) oděvních sbírek
 • Veronika Vysloužilová: Způsoby a možnosti prezentace šperků ve stálých expozicích. Výstavní praxe, sběratelství a specifičnost současného autorského šperku: Rozhovor s Petrou Matějovičovou
 • Marie Kordovská: Vystavování architektury: Třetí rozměr ve sbírkotvorné instituci
4. Muzejní expozice a jejich diváci
 • Danielle Rice: Muzea: Teorie, praxe, iluze
 • Kateřina Cibulková: Architektura stálých expozic a její působení na diváka
 • Tereza Škvárová: SCROLL DOWN: Stálá expozice, nová média a komunikace s divákem
Seznam vyobrazení, autorky a autoři textů, resumé

Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2018, 223 s., bar, česky, ISBN 978-80-87989-51-7