Exaktní metody průzkumu památek

Exaktní metody průzkumu památek
ISBN: 978--80-01-05260-0
Availability: in stock
including VAT
your price243,00 Kč
ps
Karel Pavelka

Exaktní metody průzkumu památek

s využitím geodetických a geofyzikálních metod


Tato monografie je výstupem dlouhodobé činnosti členů laboratoře fotogrammetrie, zaměřené na dokumentaci historických památkových objektů.
Publikace se věnuje jak tradičním, byť ne zcela běžným metodám dokumentace - např. fotogrammetrii, tak i netradičním novým technologiím dokumentace a průzkumu - 3D skenování (laserovým či triangulačním metodám), georadarovému průzkumu, moderní panoramatické fotografii a využití magnetometru.
Kromě popisu jednotlivých metod nalezne čtenář v knize také jejich praktické aplikace, tedy ukázky skutečně prováděných měření, bohatě ilustrované působivými fotografiemi a různými modely.

Obsah:


Úvod
Fotogrammetrie
3D skenování
Panoramatická fotografie
Geofyzikální metody
Dokumentace soch a stavebních prvků
Zaměřování a dokumentace kleneb exaktními metodami
Dokumentace barokních kleneb exaktními metodami
Dokumentace kleneb pomocí laserového skenování
Literatura

České vysoké učení technické v Praze, Praha 2017, 205 x 300 mm, 146 str., ISBN 978--80-01-05260-0