Fenomén Masaryk

Fenomén Masaryk
ISBN: 978-80-7036-535-9
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena160,00 Kč
ks
Fenomén Masaryk

Národní muzeum připomíná v roce 2017 dlouhých osm dekád od smrti jedné z nej významnějších postav našich dějin - Tomáše Garrigua Masaryka. Když se veřejnost dozvěděla 14. září 1937 o smrti Prezidenta Osvoboditele, bez přehánění měli lidé pocit, že se končí jedno historické období. Bohužel, měli vzhledem k dobovým okolnostem pravdu. Následujících osmdesát let zažila tato země mnoho dějinných proměn a proměňoval se v jejich souvislosti i obraz TGM. Také o tom je naše výstava - jak měnící se pohledy na tohoto muže dobře ilustrují proměnu doby.
Nazvali jsme výstavu Fenomén Masaryk. Je to bezesporu fenomén dějin, fenomén politiky, fenomén doslova revolučních změn. Výstava proto logicky představuje jeho veřejné působení. Jak zasáhl do veřejného prostoru před rokem 1914. Jak se jemu osobně a jeho spolupracovníkům podařilo založit československý stát. Jak ovlivnil charakter a vnímání první československé republiky po roce 1918.
Kde vznikl onen mýtus „tatíčka" a Prezidenta Osvoboditele. Ale naše výstava nechce být jen formální učebnicí dějepisu s popisem politických změn. Tomáš Garrigue Masaryk není jen veřejná osoba, je to také syn, otec, manžel, přítel i odpůrce. Výstava tak dovoluje nahlédnout návštěvníkům do jeho sou-kromí, do chvil volného času, do jeho úvah o životě. Setkáte se tak s mužem, který je přísný na sebe i na ostatní. S mužem, který svým dílem rozděloval - někteří ho bezmezné obdivovali, jiní doslova nesnášeli.
Nesmírně bohatý život TGM neumožňuje postihnout všechny aspekty a odstíny jeho života, celé dílo, všechny důležité momenty, osobní i politické. Náš výběr proto bude vždy nutně selektivní. Představu-jeme osobu Tomáše, manžela Garrigua, veřejnou postavu Masaryka, aktivního a ovlivňujícího Profe-sora i zdánlivě nedotknutelného Prezidenta. Nechybí ani jeho Obraz po roce 1937. Výstava Fenomén Masaryk je o skutečném fenoménu českých a evropských dějin. Ale především fenoménu konkrétní osobní odvahy a nekompromisního prosazování pravdy. Slovy Jana Patočky z roku 1977: „Celý jeho ži¬vot je boj proti většinovému mínění, proti záludně se vnucujícím náladám společnosti, proti oblíbeným nekriticky přijímaným názorům, tradicím, kolektivním mýtům."

Národní muzeum, Praha 2017, 235 str., česky a anglicky, ISBN 978-80-7036-535-9