Fibichova Hippodamie a Hippodamie Vrchlického

Fibichova Hippodamie a Hippodamie Vrchlického
ISBN: 978-80-7036-492-50
Availability: in stock
including VAT
your price374,00 Kč
ps
Věra Šustíková

Fibichova Hippodamie a Hippodamie Vrchlického

Trilogie scénických melodramů Hippodamie patří k vrcholům nejen české melodramatické tvorby. Libreto díla, v němž spojili své síly Jaroslav Vrchlický a Zdeněk Fibich, však v podstatě neexistuje v žádné kodifikované verzi - jak Vrchlický, tak Fibich, ale i různí inscenátoři a vydavatelé text v různé, někdy i značné míře upravovali. Kritickou edici, která by měla text od těchto zásahů a nánosů očistit a stanovit jeho podobu nejvhodnější k dalším inscenacím, přináší druhá část knihy badatelky na poli melodramatu i Zdeňka Fibicha dr. Věry Šustíkové.

Obsah:

I. Studie: Geneze melodramatického cyklu Hippodamie a dvojí podoba textu
1. Mezinárodní význam Hippodamie a stav vědeckého bádání
2. Vznik a struktura cyklu
3. Uvedení Hippodamie a proměny jejího chápání
4. O čem vypovídají dochované prameny

II. Kritická edice liberta Hippodamie
1. Námluvy Pelopovy
2. Smír Tantalův
3. Smrt Hippodamie
4. Vydavatelská zpráva

III.
Soupis pramenů a literatury
1. Prameny
1.1 Rukopisy
1.2 Tisky
1.3 Nahrávky
2. Literatura
2.1 Mnografie
2.2 Články
2.3 Slovníková hesla

IV. Resumé

Národní muzeum, Praha 2016, 170 x 245 mm, 390 str., ISBN 978-80-7036-492-50