Firma Štěpař, Hanák a spol.

Firma Štěpař, Hanák a spol.
ISBN: 978-80-7037-354-5
Availability: in stock
including VAT
your price220,00 Kč
ps
Jaromír Patočka
Firma Štěpař, Hanák a spol.
a motocykly Ariel v Československu, vývoj pdo roku 1932

Publikace nastiňuje vývoj firmy Štěpař, Hanák a spol. v letech 1925 až 1932. V roce 1927 se stala zástupcem firmy Ariel Works Ltd. pro Československo, a tím i výhradním dovozcem motocyklů značky Ariel do Československé republiky. Na československém trhu záhy získala důležitý podíl na importu anglických motocyklů a stroje, které dovezla, představovaly nezanedbatelnou část z celkového dovozu tohoto dopravního a sportovního prostředku. Vzestup firmy se překrýval s tzv. zlatými léty první republiky. Nadšení a optimismus jsou přítomné jak v jednání vlastníků firmy, pánů Vladimíra Štěpaře a Bohuslava Hanáka, tak i v rámci stále se rozšiřující rodiny uživatelů této značky motocyklů.

Obsah:

Úvod
V. Štěpař, B. Hanák. Počátky podnikání, charakteristika firmy
Ariel Works Ltd. Ariely v anglosaském světě, Jack Sangster a spolupráce s pražským generálním zastoupením
Firma Štěpař, Hanák a spol. Reklama a propagace, cenové relace, místní zástupci
Rodina arielských jezdců. Kluby, sportovní akce a volný čas
Závěr
Prameny a literatura
Štěpař, Hanák & Co. and Ariel Motorcycles in Czechoslovakia: Developmnet up to 1932
Jmenný rejstřík

Národní technické muzeum, Praha 2021, rozměr 210 x 260 mm, 80 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7037-354-5