Formální vodní prvky v památkách zahradního umění

Formální vodní prvky v památkách zahradního umění
ISBN: 978-80-7480-073-3
Availability: in stock
including VAT
your price140,00 Kč
ps
Jiří Janál, Jan Obšivač, Jiří Olšan, Miloš Rozkošný, Zdeněk Žabička

Formální vodní prvky v památkách zahradního umění


Metodický materiál je zaměřen na představení aktuálních možností provozování vodních prvků v památkách zahradního umění i mimo památkově chráněné areály. Přináší aktuální poznatky z oblasti kvalitní kontinuální péče i plánování obnovy formálních vodních prvků. Podrobněji se věnuje problematice zajištění čistoty vody a dalším technologickým náležitostem provozu. Kapitoly přibližující proces předprojektové přípravy a případová studie obnovy formálních vodních prvků v Květné zahradě v Kroměříži přináší možné odpovědi na otázky, jak obnovit do funkčního stavu i zaniklé vodní prvky, a zvýšit tak autenticitu a atraktivitu památky zahradního umění.

Metodika je určena především majitelům a správcům památek zahradního umění, kterým přináší v ucelené podobě aktuální informace o používaných technologiích a náležitostech provozu vodních prvků stavební povahy. Zabývá se také jednotlivými úkony péče o tyto prvky a popisuje optimální postupy při záměru obnovy vodních prvků, na něž se vztahuje památková ochrana. Užitečné informace pro svou praxi zde naleznou i majitelé a správci dalších veřejných či privátních prostor, v nichž se nacházejí vodní prvky, projektanti, pracovníci památkové péče, případně i studenti příslušných oborů a další osoby vstupující do procesu péče o naše kulturní dědictví. Metodika přináší souhrn zkušeností získaných především dlouholetou praxí autorů – aktivního projektanta v daném oboru (Ing. Z. Žabička) a specialisty pečujícího o zahradu v Českém Krumlově (Ing. J. Olšan), jedné z nejcennějších historických zahrad na našem území. Tento fundus je doplněn o poznatky získané v rámci rozsáhlé památkové obnovy často již zaniklých vodních prvků v Květné zahradě v Kroměříži.

Obsah:

Vstupní údaje

Úvod
Formální vodní prvky v dějinách zahradního umění
Voda
Vodní soustavy
Péče o vodní prvky
Zásady památkové obnovy
Průzkum a dokumentace vodních prvků v památkách zahradního umění

Závěr
Seznam použité související literatury
Přílohy - případové studie

Národní památkový ústav, Praha 2016, 151 str., ISBN 978-80-7480-073-3