Fotografické ateliéry na území zemí Koruny české

Fotografické ateliéry na území zemí Koruny české
ISBN: 978-80-7480-090-0
Availability: in stock
including VAT
your price550,00 Kč
ps
Pavel Scheufler

Fotografické ateliéry na území zemí Koruny české


Kniha Fotografické ateliéry na území zemí Koruny české je jedním z výsledků výzkumného projektu ,,Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí“. Volně navazuje na další odborné publikace tohoto projektu – Volný čas objektivem šlechty a Fotografové šlechtici v zemích Koruny české. Kniha se přednostně zabývá fotografickými ateliéry, jejichž práce jsou zastoupeny v depozitářích hradů a zámků spravovaných Národním památkovým ústavem. Většina snímků živnostenských fotografů vznikala v 19. století ve fotoateliérech, které poskytovaly jak nezbytné technologické zázemí a prostor k vytváření nejrůznějších iluzí, propojených s imitovaným ateliérovým prostředím, tak komfort fotografovaným. Úvodní studie „Proměny živnostenských fotoateliérů“ se věnuje vývoji těchto prostor. V kontextu s obecným vývojem fotografie jsou uvedeny příklady jednotlivých typů fotoateliérů. Hlavním přínosem knihy je však ukázka skrytých možností historických fotografií jako zdroje poznatků o profesionálních fotografech a jejich ateliérech. Abecedně řazené medailonky fotografických ateliérů vedle charakteristik jednotlivých fotografů ukazují na konkrétních příkladech cestu k upřesnění datace dochovaných snímků prostřednictvím „skrytých“ údajů – zkoumání, analyzování a vyhodnocení „tajné řeči” reversů i aversů.

Obsah:

Předmluva

Proměny živnostenských fotoateliérů
Adler, Moritz (Moric, Max)
Anděl (Andel), Bedřich (Fridrich)
Bartoš, Jan (starší)
Bielfeldr (Bielfeld), Otto
Bloudilová, Bohumila (ateliér Rafael, ateliér Rafaela)
Böger, František (starší)
Böttinger (Boettinger), Josef
Brandeis (Brandejs), Jan (Johann)
Brožek, Ferdinand Antonín
Bruner-Dvořák, Rudolf
Bufka, Vladimír Jindřich
Cikánek, Ferdinand
Dítě, Emanuel
Drtikol, František
Duras, František
Duras, Antonín
Dvořák, Antonín
Eckert, Jindřich (Heinrich)
Ehrlich, Eduard Josef
Franz Fielder (starší)
Fiedler, Hynek
Fridrich, František (Franz)
Gallat, František
Hassel, Firma: Hassel, Johann a Hassel (Hansel), Friedrich
Heidl, Josef
Helm, Amand
Horn, Wilhelm
Hrbek, Čeněk
Jantsch, Wenzel Ferdinand
Klempfner, Moritz, vlastním jménem Moses (Mojžíš) Klemperer
Knaus, František (Franz)
Kohn, Samuel
Kranzfelder, Ignác (Ignaz, Hynek)
Krátký, František
Krtička, Antonín (Anton)
Kunzfeld, Josef
Langer & Pommerrenig (Pomerenig): Josef Langer
Langhans, Jan
Liška, Bohdan Václav
Lorenz, Josef (Joseph)
Maloch, Jan
Maloch, Karel
Markl, Antonín
Mayss (Mayßl), Anton
Mazura, Valdemar
Mazura, Woldemar Richard
Meier, Johann Theodor
Mulač, Jan
Otto, August Ludwig
Pech, Adolf
Pflanz, Ernst
Picek, Josef
Pietzner, Carl
Pírka (Pírko), Josef
Pitzek, Anton Carl
Posselt, Jan
Quast, Konrad Ferdinand
Quast, Gustav Adolf
Rafael Atelier, Karel Klíč (Klietsch)
Rupp, Wilhelm
Russ (Rus), Adolf
Russ, Julius
Seidel, Josef
Seik (Sejk), Alexander
Schächtl, Ignác Josef (Hynek Šechtl)
Schlegel, Julius
Sonntag, Wilhelm
Sternfeld Kriegstein, Carl Borromäus rytíř von Sternfeld
Šantrůček, Bohdan
Šimon, Jan
Tauber, Josef (starší)
Thiele: Thiele, Adolf a Thiele, Hugo
Tietz-Gallat, Firma:
Tomáš, Jan
Trapp, Quido
Wasservogel, Salomon (Sigmund)
Wietz (Witz), Vilém (Viliam, Wilhelm, Wilmos)
Wildr, Anton (Antonín)
Winter, Moritz Ludwig
Woldan, Josef
Wolf, Josef
Žák, Antonín
Žížala, Tomáš B

Jmenný rejstřík
Literatura a prameny
Abstract
Autorský kolektiv

Národní památkový ústav, Praha 2017, 319 str., 235 x 225 mm, ISBN 978-80-7480-090-0